ΑρχικήΑρχική  ΦόρουμΦόρουμ  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Σημαντικό -- Exclamation ΠΡΟΦΙΛ

Μοιραστείτε | 
 

 Επιθεωρητές Αλιείας

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Fisherman
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 686
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Επιθεωρητές Αλιείας   Κυρ 22 Ιουλ 2012 - 22:55

ΚΑΝ(ΕΚ) 1224/2009

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 74

Διεξαγωγή των επιθεωρήσεων

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και επικαιροποιούν κατάλογο υπαλλήλων αρμόδιων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων.

2. Οι υπάλληλοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Μεριμνώντας ώστε να μην γίνονται διακρίσεις, διεξάγουν επιθεωρήσεις εν πλω, στους λιμένες, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και κατά τη διάρκεια της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων.

3. Οι υπάλληλοι ελέγχουν, ιδίως

α) τη νομιμότητα των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους, αποθηκεύονται, μεταφέρονται, μεταποιούνται ή διατίθενται στο εμπόριο και την ακρίβεια του περιεχομένου των συναφών εγγράφων ή ηλεκτρονικών διαβιβάσεων·

β) τη νομιμότητα των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για το υπόψη είδος και για τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους·

γ) εφόσον ενδείκνυται, το σχέδιο στοιβασίας και τη χωριστή στοιβασία των ειδών·

δ) τη σήμανση των εργαλείων και

ε) τα στοιχεία για τον κινητήρα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40.

4. Οι υπάλληλοι μπορούν να εξετάζουν όλα τα συναφή τμήματα, καταστρώματα και χώρους. Μπορούν επίσης να εξετάζουν τα αλιεύματα, είτε έχουν υποστεί μεταποίηση είτε όχι, τα δίχτυα ή άλλα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τους περιέκτες και τις συσκευασίες που περιέχουν αλιεύματα ή αλιευτικά προϊόντα και οιαδήποτε συναφή έγγραφα ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις που θεωρούν απαραίτητα για να εξακριβώσουν εάν τηρούνται οι κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Δύνανται επίσης να ανακρίνουν πρόσωπα τα οποία εικάζεται ότι έχουν πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης.

5. Οι επιθεωρητές διεξάγουν τις επιθεωρήσεις με τρόπο που να προκαλεί την ελάχιστη διαταραχή η παρενόχληση στο σκάφος ή στο όχημα μεταφοράς και στις δραστηριότητές του καθώς και στην αποθήκευση, μεταποίηση και εμπορία των αλιευμάτων. Προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγουν οιαδήποτε αλλοίωση των αλιευμάτων κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ειδικότερα όσον αφορά τη μεθοδολογία και τη διενέργεια της επιθεώρησης, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119.

Άρθρο 75

Καθήκοντα του επιχειρηματία

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση στο σκάφος, στο όχημα μεταφοράς ή στο χώρο όπου τα αλιευτικά προϊόντα αλιεύονται, αποθηκεύονται, μεταποιούνται ή διατίθενται στην αγορά. Μεριμνούν για την ασφάλεια των υπαλλήλων και δεν παρεμποδίζουν, εκφοβίζουν ή παρεμβαίνουν στο έργο τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2. Ο λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορούν να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119.

Άρθρο 76

Έκθεση επιθεώρησης

1. Οι υπάλληλοι συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης ύστερα από κάθε επιθεώρηση και τη διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές στις οποίες υπάγονται. Οσάκις είναι δυνατόν, η έκθεση αρχειοθετείται και διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται αμελλητί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σημαίας εφόσον έχει διαπιστωθεί παράβαση κατά την επιθεώρηση. Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία τρίτης χώρας, αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας εφόσον έχει διαπιστωθεί παράβαση κατά την επιθεώρηση. Σε περίπτωση επιθεώρησης σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται αμελλητί στο εν λόγω κράτος μέλος.

2. Οι υπάλληλοι κοινοποιούν τα πορίσματα που συνάγουν από την επιθεώρηση στον επιχειρηματία, ο οποίος έχει επίσης τη δυνατότητα να προβεί σε παρατηρήσεις για την επιθεώρηση και τα πορίσματά της. Οι παρατηρήσεις του επιχειρηματία περιλαμβάνονται στην έκθεση επιθεώρησης. Οι υπάλληλοι αναφέρουν στο ημερολόγιο αλιείας ότι πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση.

3. Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό στον επιχειρηματία και σε κάθε περίπτωση εντός 15 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119.

Άρθρο 77

Παραδεκτό των εκθέσεων επιθεώρησης και επιτήρησης

Οι εκθέσεις επιθεώρησης και επιτήρησης που συντάσσονται από κοινοτικούς επιθεωρητές ή υπαλλήλους άλλου κράτους μέλους ή κοινοτικούς υπαλλήλους, συνιστούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες οποιουδήποτε κράτους μέλους. Για τον καθορισμό των πραγματικών περιστατικών, οι εκθέσεις αυτές αντιμετωπίζονται ισότιμα με τις εκθέσεις επιθεώρησης και επιτήρησης των κρατών μελών.

Άρθρο 78

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν και ενημερώνουν ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου εισάγουν όλες τις εκθέσεις επιθεώρησης και επιτήρησης οι οποίες έχουν συνταχθεί από τους υπαλλήλους τους.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119.

Άρθρο 79

Επιθεωρητές της Κοινότητας

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο επιθεωρητών της Κοινότητας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119.

2. Με την επιφύλαξη της κύριας ευθύνης των παράκτιων κρατών μελών, οι κοινοτικοί επιθεωρητές μπορούν να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εντός των κοινοτικών υδάτων και σε κοινοτικά αλιευτικά σκάφη εκτός των κοινοτικών υδάτων.

3. Στους κοινοτικούς επιθεωρητές είναι δυνατόν να ανατεθούν:

α) η εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 95·

β) διεθνή αλιευτικά προγράμματα ελέγχου, για τα οποία η Κοινότητα έχει την ευθύνη της διενέργειας ελέγχων.

4. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι επιθεωρητές της Κοινότητας έχουν αμελλητί πρόσβαση:

α) σε όλες τις περιοχές, επί κοινοτικών αλιευτικών σκαφών και οιωνδήποτε άλλων σκαφών που επιδίδονται σε αλιευτικές δραστηριότητες, σε δημόσιους χώρους ή τόπους και μέσα μεταφοράς και

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και ειδικότερα το ημερολόγιο αλιείας, τις δηλώσεις εκφόρτωσης, τα πιστοποιητικά αλιείας, τη δήλωση μεταφόρτωσης, τα δελτία πώλησης και άλλα συναφή έγγραφα,

στον ίδιο βαθμό και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι υπάλληλοι του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η επιθεώρηση.

5. Οι κοινοτικοί επιθεωρητές δεν έχουν αστυνομικές και διωκτικές εξουσίες πέραν της επικράτειας των κρατών μελών καταγωγής τους. ή εκτός των κοινοτικών υδάτων υπό την κυριαρχία και δικαιοδοσία των κρατών μελών καταγωγής τους.

6. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα κοινοτικών επιθεωρητών, δεν έχουν αστυνομικές και διωκτικές εξουσίες.

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επιθεωρήσεις εκτός των υδάτων του επιθεωρούντος κράτους μέλους

Άρθρο 80

Επιθεωρήσεις αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων του επιθεωρούντος κράτους μέλους

1. Με την επιφύλαξη της πρωταρχικής αρμοδιότητας του παράκτιου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος δύναται να επιθεωρεί αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του σε όλα τα κοινοτικά ύδατα εκτός των υδάτων υπό την κυριαρχία άλλου κράτους μέλους.

2. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ένα κράτος μέλος δύναται να διενεργεί επιθεωρήσεις σε αλιευτικά σκάφη άλλου κράτους μέλους όσον αφορά αλιευτικές δραστηριότητες σε όλα τα κοινοτικά ύδατα εκτός των υδάτων υπό την κυριαρχία άλλου κράτους μέλους:

α) κατόπιν αδείας του οικείου παράκτιου κράτους μέλους, ή

β) εφόσον έχει εγκριθεί ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 95.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιθεωρούν κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία άλλου κράτους μέλους σε διεθνή ύδατα.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιθεωρούν κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους ή τη σημαία άλλου κράτους μέλους σε διεθνή ύδατα σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες.

5. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή που ενεργεί ως σημείο επαφής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Το σημείο επαφής των κρατών μελών είναι διαθέσιμο επί 24ώρου βάσεως.

Άρθρο 81

Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας

1. Το παράκτιο κράτος μέλος απαντά σε αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας σε κράτος μέλος όσον αφορά τη διενέργεια επιθεώρησης σε αλιευτικά σκάφη σε κοινοτικά ύδατα εκτός των υδάτων της κυριαρχίας ή της δικαιοδοσίας του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 στοιχείο α), εντός 12 ωρών από τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης ή εντός εύλογης περιόδου εφόσον η αίτηση υποβάλλεται στο πλαίσιο συνεχούς καταδίωξης η οποία έχει αρχίσει στα ύδατα του επιθεωρούντος κράτους μέλους.

2. Το αιτούν κράτος μέλος ενημερώνεται αμελλητί σχετικά με την απόφαση του παράκτιου κράτους μέλους. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται επίσης στην Επιτροπή ή στον φορέα που έχει ορίσει η ίδια.

3. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας όσον αφορά τη διενέργεια επιθεωρήσεων είναι δυνατόν να απορρίπτονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου μόνον εφόσον υφίστανται επιτακτικοί λόγοι. Τόσο η τυχόν απόρριψη όσο και η αιτιολόγησή της διαβιβάζονται αμελλητί στο αιτούν κράτος μέλος και στην Επιτροπή ή στον φορέα που έχει ορίσει η ίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων

Άρθρο 82

Ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση παράβασης

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή κάθε άλλο στοιχείο προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί παράβαση των διατάξεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τότε ο υπάλληλος:

α) σημειώνει την εικαζόμενη παράβαση στην έκθεση επιθεώρησης·

β) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με την εν λόγω εικαζόμενη παράβαση·

γ) προωθεί αμέσως την έκθεση επιθεώρησης στην αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται·

δ) ενημερώνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εικάζεται ότι έχει διαπράξει ή το οποίο συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να διαπράττει την παράβαση, ότι η εν λόγω παράβαση μπορεί να επισύρει την επιβολή αντίστοιχου αριθμού μορίων σύμφωνα με το άρθρο 92. Τα στοιχεία αυτά σημειώνονται στην έκθεση επιθεώρησης.

Άρθρο 83

Παραβάσεις που διαπιστώνονται εκτός των υδάτων του επιθεωρούντος κράτους μέλους

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση κατά την επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 80, το επιθεωρούν κράτος μέλος υποβάλλει αμελλητί περιληπτική έκθεση επιθεώρησης στο παράκτιο κράτος μέλος ή σε περίπτωση επιθεώρησης εκτός των κοινοτικών υδάτων στο κράτος μέλος σημαίας του συγκεκριμένου αλιευτικού σκάφους. Πλήρης έκθεση επιθεώρησης υποβάλλεται στο παράκτιο κράτος μέλος και στο κράτος μέλος σημαίας εντός 15 ημερών από τη στιγμή της επιθεώρησης.

2. Το παράκτιο κράτος μέλος ή, σε περίπτωση επιθεώρησης εκτός κοινοτικών υδάτων, το κράτος μέλος σημαίας του συγκεκριμένου αλιευτικού σκάφους λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σε σχέση με την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 84

Ιδιαίτερη παρακολούθηση όσον αφορά ορισμένες σοβαρές παραβάσεις

1. Το κράτος μέλος σημαίας ή το παράκτιο κράτος μέλος στα ύδατα του οποίου ένα αλιευτικό σκάφος εικάζεται:

α) ότι έχει καταχωρίσει εσφαλμένα αλιεύματα αποθεμάτων που υπάγονται σε πολυετές σχέδιο βάρους άνω των 500 χιλιογράμμων ή ποσοστό 10 % αυτών, υπολογισμένων ως ποσοστό των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας, ανάλογα με το πιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, ή

β) ότι έχει διαπράξει οιαδήποτε από τις σοβαρές παραβάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή στο άρθρο 90(1) παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, εντός ενός έτους από τη διάπραξη της πρώτης σοβαρής παράβασης,

μπορεί να απαιτεί από το εν λόγω σκάφος να κατευθυνθεί τάχιστα σε λιμένα για πλήρη έρευνα και εφαρμόζει τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2. Το παράκτιο κράτος μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας αμελλητί σχετικά με την έρευνα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η εθνική του νομοθεσία.

3. Οι υπάλληλοι δύνανται να παραμένουν επί αλιευτικού σκάφους έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφος 1

4. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους των παραγράφων 1 ή 2 παύει κάθε αλιευτική δραστηριότητα και κατευθύνεται απευθείας σε λιμένα, εφόσον του έχει ζητηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διαδικασία παράβασης η οποία διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων

Άρθρο 85

Διαδικασία παράβασης

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 83 παράγραφος 2 και του άρθρου 86, όταν διαπιστώνουν παράβαση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής κατά τη διάρκεια ή κατόπιν επιθεώρησης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους επιθεώρησης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον τίτλο VIII, είτε κατά του πλοιάρχου του ενεχόμενου σκάφους είτε κατά παντός νομικού ή φυσικού προσώπου υπεύθυνου για την παράβαση.

Άρθρο 86

Διαβίβαση δικογραφιών

1. Το κράτος μέλος στο έδαφος ή στα ύδατα του οποίου έχει διαπιστωθεί παράβαση δύναται να διαβιβάζει τη δικογραφία που αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή του κράτους μέλους του οποίου ο παραβάτης είναι υπήκοος, με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, και υπό τον όρο ότι με τη διαβίβαση αυτή καθίσταται πιθανότερο να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρει το άρθρο 89 παράγραφος 2.

2. Το κράτος μέλος σημαίας δύναται να διαβιβάζει τη δικογραφία που αφορά παράβαση στις αρμόδιες αρχές του επιθεωρούντος κράτους μέλους με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και υπό τον όρο ότι με τη διαβίβαση αυτή καθίσταται πιθανότερο να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρει το άρθρο 89 παράγραφος 2.

Άρθρο 87

Παράβαση η οποία έχει διαπιστωθεί από επιθεωρητές της Κοινότητας

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για κάθε παράβαση που έχει διαπιστώσει επιθεωρητής της Κοινότητας στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους ή σε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τους.

Άρθρο 88

Διορθωτικά μέτρα απουσία διαδικασίας παράβασης από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης

1. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης δεν είναι το κράτος μέλος σημαίας, οι δε αρμόδιες αρχές του δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των υπευθύνων φυσικών ή νομικών προσώπων ή δεν διαβιβάζουν τη δικογραφία σύμφωνα με το άρθρο 86, οι ποσότητες που έχουν εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί παράνομα μπορούν να καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

2. Οι ποσότητες αλιευμάτων που καταλογίζονται στην ποσόστωση του κράτους μέλους εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119 κατόπιν συνεννοήσεως της Επιτροπής με τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

3. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης δεν διαθέτει πλέον αντίστοιχη ποσόστωση, εφαρμόζεται το άρθρο 37. Για τον σκοπό αυτόν, οι ποσότητες αλιευμάτων που έχουν εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί παράνομα θεωρούνται ίσες προς το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί το κράτος μέλος σημαίας, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

ΚΑΝ(ΕΚ) 404/2011

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Διεξαγωγή επιθεωρήσεων

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 97

Υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν επιθεωρήσεις στη θάλασσα ή στην ξηρά

1. Οι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων υπάλληλοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 74 του κανονισμού ελέγχου είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν στους υπαλλήλους τους υπηρεσιακή ταυτότητα στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία τους και η ιδιότητα βάσει της οποίας δραστηριοποιούνται. Κάθε υπάλληλος κατά τη διάρκεια υπηρεσίας φέρει την εν λόγω υπηρεσιακή ταυτότητα και την επιδεικνύει κατά την επιθεώρηση το ταχύτερο δυνατό.

2. Τα κράτη μέλη εκχωρούν επαρκείς εξουσίες στους υπαλλήλους τους, όπως είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του ελέγχου, της επιθεώρησης και της επιβολής, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Άρθρο 98

Γενικές αρχές

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εγκρίνουν μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την επιλογή των στόχων της επιθεώρησης, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι υπάλληλοι διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με τους κανόνες οι οποίοι ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια, τα κράτη μέλη συντονίζουν τις δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής. Για τον σκοπό αυτό, εγκρίνουν και εκτελούν εθνικά ελεγκτικά προγράμματα δράσης που ορίζονται στο άρθρο 46 του κανονισμού ελέγχου και κοινά προγράμματα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 94 του κανονισμού ελέγχου, που καλύπτουν τις δραστηριότητες στη θάλασσα καθώς και στην ξηρά, όπως απαιτείται για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

3. Βάσει μιας στρατηγικής ελέγχου με βάση τον κίνδυνο και επιβολής, κάθε κράτος μέλος διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες επιθεώρησης με αντικειμενικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά σε κλωβούς και εκμεταλλεύσεις, η επεξεργασία, η μεταφορά, η αποθήκευση, η εμπορία και η αποθήκευση των αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από δραστηριότητες που δεν πληρούν τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

4. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται έτσι ώστε να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού τυχόν αρνητική επίπτωση στην υγιεινή και στην ποιότητα των επιθεωρούμενων αλιευτικών προϊόντων.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα εθνικά πληροφοριακά τους συστήματα στον τομέα της αλιείας να επιτρέπουν την άμεση ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επιθεωρήσεις του κράτους λιμένα μεταξύ τους, με άλλα κράτη μέλη, με την Επιτροπή και με τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 111 του κανονισμού ελέγχου.

Άρθρο 99

Καθήκοντα των υπαλλήλων κατά το στάδιο προκαταρκτικής επιθεώρησης

Κατά το στάδιο προκαταρκτικής επιθεώρησης, οι υπάλληλοι συλλέγουν, εφόσον είναι δυνατόν, όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων:

α) των αλιευτικών αδειών και των αδειών αλιείας·

β) πληροφοριών VMS σχετικά με το τρέχον αλιευτικό ταξίδι·

γ) εναέριας επιτήρησης, καθώς και άλλων διοπτεύσεων·

δ) προηγούμενων αρχείων επιθεωρήσεων και διαθέσιμων πληροφοριών στο τμήμα του δικτυακού τόπου όπου απαιτείται κωδικός πρόσβασης, του κράτους μέλους σημαίας όσον αφορά το οικείο αλιευτικό σκάφος της ΕΕ.

Άρθρο 100

Καθήκοντα των υπαλλήλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν επιθεωρήσεις

1. Οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν επιθεωρήσεις, ελέγχουν και καταγράφουν τα στοιχεία που καθορίζονται στην κατάλληλη ενότητα ελέγχου της έκθεσης επιθεώρησης στο παράρτημα XXVII. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να λαμβάνουν φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία καθώς και, κατά περίπτωση, δείγματα.

2. Οι υπάλληλοι δεν παρεμβαίνουν στο δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα εκμετάλλευσης να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επιθεώρησης.

3. Οι υπάλληλοι λαμβάνουν υπόψη τους οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, από έναν παρατηρητή ελέγχου επί του αλιευτικού σκάφους που πρόκειται να επιθεωρηθεί.

4. Μετά το πέρας μιας επιθεώρησης οι υπάλληλοι ενημερώνουν τους φορείς εκμετάλλευσης, ανάλογα με την περίπτωση, όσον αφορά τους κανονισμούς σχετικά με την αλιεία οι οποίοι σχετίζονται με τις επικρατούσες συνθήκες

5. Οι υπάλληλοι αναχωρούν το ταχύτερο δυνατόν από το αλιευτικό σκάφος ή την εγκατάσταση την οποία έχουν επιθεωρήσει, μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εφόσον δεν έχει εντοπιστεί καταφανής παράβαση.

Άρθρο 101

Υποχρεώσεις των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και, όπου κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους να διενεργούν τις επιθεωρήσεις με επαγγελματικό τρόπο και σε υψηλό επίπεδο, επιδεικνύοντας ωστόσο ευγένεια και ευαισθησία.

2. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους καθορίζουν τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε καταγγελία υποβάλλεται από τους φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τους υπαλλήλους τους, έχει διερευνηθεί με δίκαιο και ενδελεχή τρόπο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

3. Τα παράκτια κράτη μέλη μπορούν, ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες του κράτους μέλους σημαίας του αλιευτικού σκάφους, να καλέσουν τους υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους μέλους να συμμετέχουν στις επιθεωρήσεις αλιευτικών σκαφών του εν λόγω κράτους μέλους, ενώ τα εν λόγω σκάφη δραστηριοποιούνται σε ύδατα του παράκτιου κράτους μέλους ή πραγματοποιούν εκφορτώσεις σε λιμένες του.

Τμήμα 2

Επιθεωρήσεις στη θάλασσα

Άρθρο 102

Γενικές διατάξεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις στη θάλασσα

1. Κάθε σκάφος, λέμβος που χρησιμοποιείται για σκοπούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, φέρει επισείοντα ή σύμβολο ώστε να διακρίνεται εμφανώς, όπως ορίζεται στο παράρτημα XXVIII.

2. Η λέμβος προσέγγισης που χρησιμοποιείται για να διευκολυνθεί η μεταφορά των υπαλλήλων που πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις φέρει ανάλογη σημαία ή επισείοντα κατάλληλου μεγέθους ανάλογα προς το μέγεθος της λέμβου προσέγγισης, ώστε να δηλώνει ότι εκτελεί καθήκοντα επιθεώρησης της αλιείας.

3. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα σκάφη επιθεώρησης λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους κανόνες της ναυτικής τέχνης και των ελιγμών σε ασφαλή απόσταση από το αλιευτικό σκάφος, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για την πρόληψη των συγκρούσεων στη θάλασσα.

Άρθρο 103

Επιβίβαση επί αλιευτικού σκάφους στη θάλασσα

1. Οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια της επιθεώρησης διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αλιευτικού σκάφους και του πληρώματός του.

2. Οι υπάλληλοι δεν απαιτούν από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους στο οποίο πραγματοποιείται επιβίβαση να σταματήσει ή να πραγματοποιήσει ελιγμό κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας, ή να σταματήσει τη ρίψη ή την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων. Οι υπάλληλοι μπορούν ωστόσο να απαιτήσουν τη διακοπή ή την καθυστέρηση της ρίψης αλιευτικών εργαλείων προκειμένου να επιτραπεί η ασφαλής επιβίβαση ή αποβίβαση, έως ότου επιβιβαστούν στο αλιευτικό σκάφος ή αποβιβαστούν από αυτό. Στην περίπτωση επιβίβασης, η καθυστέρηση αυτή δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά μετά την επιβίβαση των υπαλλήλων στο αλιευτικό σκάφος, εκτός αν έχει εντοπιστεί παράβαση. Η εν λόγω διάταξη δεν θίγει τη δυνατότητα που έχουν οι υπάλληλοι να απαιτήσουν την ανάσυρση του αλιευτικού εργαλείου προς επιθεώρηση.

Άρθρο 104

Δραστηριότητες επί του σκάφους

1. Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησής τους, οι υπάλληλοι ελέγχουν και καταγράφουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην κατάλληλη ενότητα έκθεσης επιθεώρησης που καθορίζεται στο παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού.

2. Οι υπάλληλοι μπορούν να απαιτήσουν από τον πλοίαρχο την ανάσυρση αλιευτικού εργαλείου προς επιθεώρηση.

3. Οι ομάδες επιθεώρησης αποτελούνται συνήθως από δύο υπαλλήλους. Επιπλέον υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν τις ομάδες επιθεωρήσεων όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

4. Η διάρκεια μιας επιθεώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες ή να παρατείνεται πέραν της ανάσυρσης και της επιθεώρησης του διχτυού και των αλιευμάτων, ανάλογα με το ποια από τις δυο διαδικασίες διαρκεί περισσότερο. Αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που διαπιστώνεται καταφανής παράβαση ή όταν οι υπάλληλοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες.

5. Σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται καταφανής παράβαση, τα σημεία αναγνώρισης και οι σφραγίδες τίθενται κατά σταθερό τρόπο σε οποιοδήποτε τμήμα του αλιευτικού εργαλείου ή στο αλιευτικό σκάφος, μεταξύ άλλων στα εμπορευματοκιβώτια αλιευτικών προϊόντων και στον (στους) χώρο(-ους) όπου μπορεί να έχουν αποθηκευθεί, και ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι μπορούν να παραμείνουν επί του σκάφους για χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της λήψης των κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η συνέχεια όλων των αποδεικτικών στοιχείων της καταφανούς παράβασης.

Τμήμα 3

Επιθεωρήσεις στον λιμένα

Άρθρο 105

Προετοιμασία της επιθεώρησης

1. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων αναφοράς που ορίζονται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης καθώς και στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 [32], η επιθεώρηση αλιευτικού σκάφους διενεργείται στον λιμένα ή κατά την εκφόρτωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) συνήθης υποβολή σε μεθοδολογία δειγματοληψίας σύμφωνα με διαχείριση με βάση τον κίνδυνο, ή

β) όταν υπάρχει υποψία αδυναμίας συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και με την επιφύλαξη της τελευταίας πρότασης του άρθρου 106 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι υποδέχονται το προς επιθεώρηση στον λιμένα αλιευτικό σκάφος κατά την άφιξή του.

3. Με την παράγραφο 1 δεν αποκλείεται η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Άρθρο 106

Επιθεωρήσεις στον λιμένα

1. Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησής τους, οι υπάλληλοι ελέγχουν και καταγράφουν όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στην κατάλληλη ενότητα έκθεσης επιθεώρησης που καθορίζεται στο παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού. Οι υπάλληλοι λαμβάνουν δεόντως υπόψη όλες τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για το αλιευτικό σκάφος προς επιθεώρηση, ιδίως τις σχετικές διατάξεις των πολυετών σχεδίων.

2. Κατά τη διενέργεια επιθεώρησης μιας εκφόρτωσης, οι υπάλληλοι παρακολουθούν όλη τη διαδικασία εκφόρτωσης από την αρχή έως το τέλος της εν λόγω διαδικασίας. Πραγματοποιείται διασταυρούμενος έλεγχος μεταξύ των ποσοτήτων ανά είδος που αναγράφονται στην προηγούμενη κοινοποίηση άφιξης στον λιμένα των αλιευτικών προϊόντων, των ποσοτήτων ανά είδος που έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο αλιείας και των ποσοτήτων ανά είδος που εκφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν, ανάλογα με το ποιο από τα δύο ισχύει. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα διενέργειας της επιθεώρησης μετά την έναρξη της εκφόρτωσης.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επιθεώρηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις δραστηριότητες αλιείας και την επακόλουθη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων.

Άρθρο 107

Επιθεώρηση ορισμένων εκφορτώσεων πελαγικών ειδών

Για τις εκφορτώσεις ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού, όπως ορίζεται στον τίτλο IV κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 15 % των ποσοτήτων ιχθύων που εκφορτώνονται και τουλάχιστον το 10 % των εκφορτώσεων των ιχθύων αυτών επιθεωρούνται.

Τμήμα 4

Επιθεωρήσεις μεταφορών

Άρθρο 108

Γενικές αρχές

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιέχονται σε πολυετή σχέδια, οι επιθεωρήσεις μεταφορών μπορούν να πραγματοποιηθούν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή από το σημείο εκφόρτωσης έως την άφιξη των αλιευτικών προϊόντων στον τόπο πώλησης ή μεταποίησης. Κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας των επιθεωρούμενων αλιευτικών προϊόντων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιέχονται σε πολυετή σχέδια και σε εθνικά προγράμματα ελέγχου ή ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεωρήσεων, οι επιθεωρήσεις μεταφορών περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι δυνατό, φυσικό έλεγχο των μεταφερόμενων προϊόντων.

3. Ο φυσικός έλεγχος των μεταφερόμενων προϊόντων αλιείας συνεπάγεται τη λήψη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των διαφόρων τμημάτων της παρτίδας ή των παρτίδων που μεταφέρονται.

4. Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης μεταφοράς, οι υπάλληλοι ελέγχουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου και όλα τα κατάλληλα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα έκθεσης που ορίζονται στο παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού. Τούτο περιλαμβάνει έλεγχο αντιστοιχίας μεταξύ των ποσοτήτων των αλιευτικών προϊόντων που μεταφέρονται και των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο έγγραφο μεταφοράς.

Άρθρο 109

Οχήματα μεταφοράς που σφραγίζονται

1. Όταν ένα όχημα ή ένα εμπορευματοκιβώτιο έχει σφραγιστεί για να αποφευχθεί παραποίηση του φορτίου, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι οι σειριακοί αριθμοί των σφραγίδων καταγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς. Οι υπάλληλοι ελέγχουν ότι οι σφραγίδες είναι ανέπαφες και ότι οι σειριακοί αριθμοί αντιστοιχούν στις λεπτομέρειες του εγγράφου μεταφοράς.

2. Στις περιπτώσεις όπου οι σφραγίδες αφαιρούνται για τη διευκόλυνση της επιθεώρησης των φορτίων πριν το φορτίο φθάσει στον τελικό προορισμό, οι υπάλληλοι αντικαθιστούν την αρχική σφραγίδα με μια νέα σφραγίδα, καταγράφοντας τα στοιχεία της σφραγίδας στο έγγραφο μεταφοράς, καθώς και τους λόγους για την αφαίρεση της αρχικής σφραγίδας.

Τμήμα 5

Επιθεωρήσεις αγοράς

Άρθρο 110

Γενικές αρχές

Οι υπάλληλοι ελέγχουν και καταγράφουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη σχετική ενότητα επιθεώρησης στο παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού, όταν επισκέπτονται ψυκτικές αποθήκες, αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης, εστιατόρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται και/ή πωλούνται αλιεύματα μετά την εκφόρτωση.

Άρθρο 111

Συμπληρωματικές μεθοδολογίες και τεχνολογίες

Εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα XXVII, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων μεθοδολογιών και τεχνολογιών για τον προσδιορισμό και την επικύρωση των αλιευτικών προϊόντων, της προέλευσή τους και των προμηθευτών και των αλιευτικών σκαφών ή των μονάδων παραγωγής.

Άρθρο 112

Έλεγχος των αλιευτικών προϊόντων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά

Οι υπάλληλοι επαληθεύουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο του 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου [33] διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2493/2001 της Επιτροπής [34].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Καθήκοντα των φορέων εκμετάλλευσης

Άρθρο 113

Γενικές υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης

1. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι ενεργούν υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους, υπόκεινται σε επιθεώρηση όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους βάσει των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε επιθεώρηση:

α) διευκολύνουν και παρέχουν κατόπιν αιτήματος στους υπαλλήλους, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα έγγραφα, μεταξύ άλλων και εφόσον είναι δυνατόν, αντίγραφα αυτών, ή πρόσβαση στις σχετικές βάσεις δεδομένων που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως απαιτείται να συμπληρώνονται και να τηρούνται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

β) διευκολύνουν την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα των σκαφών, στις εγκαταστάσεις και σε κάθε μέσο μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών και αερόστρωμνων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της αλιευτικής δραστηριότητας ή που συνδέονται με την αλιεία και τις δραστηριότητες μεταποίησης·

γ) μεριμνούν ανά πάσα στιγμή για την ασφάλεια των υπαλλήλων και επικουρούν και συνεργάζονται με αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν την επιθεώρηση·

δ) δεν παρεμποδίζουν, εκφοβίζουν ή παρεμβαίνουν ούτε συμβάλλουν ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρεμποδίζει, εκφοβίζει ή παρεμβαίνει στο έργο των υπαλλήλων που διενεργούν την επιθεώρηση·

ε) παρέχουν, εφόσον είναι δυνατόν, έναν ιδιωτικό χώρο συναντήσεων για την ενημέρωση των υπαλλήλων από του παρατηρητές ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 114

Υποχρεώσεις του πλοιάρχου κατά τη διάρκεια των ελέγχων

1. Ο πλοίαρχος ενός αλιευτικού σκάφους που πρόκειται να επιθεωρηθεί ή ο εκπρόσωπός του:

α) διευκολύνει την ασφαλή και αποτελεσματική επιβίβαση των υπαλλήλων σύμφωνα με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης, όταν δοθεί το κατάλληλο σήμα του διεθνούς κώδικα σημάτων ή όταν η πρόθεση επιβίβασης έχει διαβιβαστεί μέσω ασύρματης επικοινωνίας από σκάφος ή ελικόπτερο που μεταφέρει έναν υπάλληλο·

β) παρέχει κλίμακα επιβίβασης που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος XXIX για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και εύκολης πρόσβαση σε οποιοδήποτε σκάφος το οποίο απαιτεί την αναρρίχηση σε ύψος 1,5 μέτρων ή και περισσότερο·

γ) διευκολύνει τους υπαλλήλους να εκτελούν τα καθήκοντα επιθεώρησης, παρέχοντας τη συνδρομή που του ζητείται και είναι εύλογη·

δ) επιτρέπει στον (στους) υπάλληλο(-ους) να επικοινωνεί(-ούν) με τις αρχές του κράτους σημαίας, του παράκτιου κράτος και του κράτους επιθεώρησης·

ε) ειδοποιεί τους υπαλλήλους για ειδικούς κινδύνους ασφάλειας επί των αλιευτικών σκαφών·

στ) παρέχει πρόσβαση στους υπαλλήλους σε όλα τα μέρη του σκάφους, όλα τα μεταποιημένα ή αμεταποίητα αλιεύματα, όλα τα αλιευτικά εργαλεία και όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα·

ζ) διευκολύνει την ασφαλή αποβίβαση των υπαλλήλων μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

2. Οι πλοίαρχοι δεν υποχρεούνται να αποκαλύψουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ανοικτών καναλιών ασυρμάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Έκθεση επιθεώρησης

Άρθρο 115

Κοινοί κανόνες όσον αφορά τις εκθέσεις επιθεώρησης

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων στο πλαίσιο των περιφερειακών ενώσεων διαχείρισης της αλιείας, οι εκθέσεις επιθεώρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 76 του κανονισμού ελέγχου περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στη σχετική ενότητα που καθορίζεται στο παράρτημα XXVΙΙ. Οι εκθέσεις συμπληρώνονται από υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ή το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

2. Όταν διαπιστωθεί καταφανής παράβαση κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, τα νομικά και τα υλικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την παράβαση, περιλαμβάνονται στην έκθεση επιθεώρησης. Όταν διαπιστωθούν πολλές παραβάσεις κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης, τα σχετικά στοιχεία κάθε παράβασης καταγράφονται στην έκθεση επιθεώρησης.

3. Οι υπάλληλοι κοινοποιούν τα πορίσματά τους στο φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το αλιευτικό σκάφος, το όχημα, το αεροσκάφος, το αερόστρωμνο ή τις εγκαταστάσεις που επιθεωρήθηκαν (φορέας εκμετάλλευσης) στο τέλος της επιθεώρησης. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει σχόλια όσον αφορά την επιθεώρηση και τα πορίσματά της. Τα σχόλια του φορέα εκμετάλλευσης καταγράφονται στην έκθεση επιθεώρησης. Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με τον φορέα εκμετάλλευσης, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να καταστούν κατανοητά τα πορίσματά τους.

4. Εφόσον απαιτηθεί, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπό του ή τις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του, αν προκύψουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την κατανόηση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης και της επακόλουθης έκθεσης.

5. Η μορφή για την ηλεκτρονική διαβίβαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, αποφασίζονται κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής

Άρθρο 116

Ολοκλήρωση των εκθέσεων επιθεώρησης

1. Όταν η έκθεση επιθεώρησης καταρτίζεται σε έντυπη μορφή, είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη και σαφώς καταγεγραμμένη. Καμία εγγραφή στην έκθεση δεν σβήνεται ούτε αλλοιώνεται. Αν γίνει λάθος κατά τη σύνταξη μιας έκθεσης σε έντυπη μορφή, η λανθασμένη εγγραφή διαγράφεται με προσοχή και μονογράφεται από τον υπάλληλο που τη συντάσσει.

2. Ο υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση υπογράφει την έκθεση. Ο φορέας εκμετάλλευσης καλείται να υπογράψει την έκθεση. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, η υπογραφή του/της ισοδυναμεί με αναγνώριση της έκθεσης και δεν θεωρείται ως αποδοχή του περιεχομένου της.

3. Οι υπάλληλοι μπορούν να καταρτίσουν εκθέσεις επιθεώρησης που ορίζονται στο άρθρο 115 του παρόντος κανονισμού, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 117

Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης

Ένα αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 116 του παρόντος κανονισμού παρέχεται στον φορέα εκμετάλλευσης το αργότερο εντός 15 ημερών μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και σύμφωνα με την

_________________
Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ!!!!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
 
Επιθεωρητές Αλιείας
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Hellenic Coast Guard :: Ενότητες :: Αλιεία :: Επαγγελματική Αλιεία :: Νομοθεσία-Βοηθήματα-
Μετάβαση σε: