ΑρχικήΑρχική  ΦόρουμΦόρουμ  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Σημαντικό -- Exclamation ΠΡΟΦΙΛ

Μοιραστείτε | 
 

 Ιχνηλασιμότητα

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Fisherman
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 686
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Ιχνηλασιμότητα   Κυρ 22 Ιουλ 2012 - 22:58

ΚΑΝ(ΕΚ) 404/2011

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ιχνηλασιμότητα

Άρθρο 66

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

Ως "αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας" νοούνται όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 03 και στις δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο [28].

Άρθρο 67

Πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες

1. Οι επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου τη στιγμή κατά την οποία τα εν λόγω προϊόντα κατανέμονται σε παρτίδες και το αργότερο μέχρι την πρώτη πώληση.

2. Πέραν της παραγράφου 1, οι επιχειρήσεις επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου, οι οποίες απορρέουν από τη συγχώνευση ή τον διαχωρισμό των παρτίδων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, μετά την πρώτη πώληση, στη φάση κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω συγχώνευσης ή διαχωρισμού των παρτίδων μετά την πρώτη πώληση, τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πολλών αλιευτικών σκαφών ή μονάδων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας έχουν αναμειχθεί, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσδιορίσουν την προέλευση κάθε παρτίδας τουλάχιστον με τη βοήθεια του αριθμού ταυτοποίησης της παρτίδας όπως ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού ελέγχου, και να καθιστούν δυνατή την ιχνηλάτησή τους μέχρι τα στάδια αλίευσης ή καλλιέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου.

4. Με τα συστήματα και τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 4 του κανονισμού ελέγχου, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τον (τους) άμεσο(-ους) προμηθευτή(-ές) και, εκτός από την περίπτωση που πρόκειται για τελικούς καταναλωτές, τον (τους) άμεσο(–ους) αγοραστή(-ές) των αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

5. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου, παρέχονται με την σήμανση ή τη συσκευασία της παρτίδας ή με εμπορικό έγγραφο το οποίο συνοδεύει την παρτίδα. Μπορούν να προσαρτώνται στην παρτίδα με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας (barcode), ηλεκτρονική μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη ή σύστημα σήμανσης. Οι πληροφορίες που προσαρτώνται στην παρτίδα παραμένουν διαθέσιμες σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής με τρόπο ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ανά πάσα στιγμή.

6. Οι επιχειρήσεις προσαρτούν τις πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας (barcode), ηλεκτρονική μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη ή σύστημα σήμανσης.

α) από την 1η Ιανουαρίου 2013, για την αλιεία που πραγματοποιείται βάσει πολυετούς σχεδίου·

β) από την 1η Ιανουαρίου 2015, για άλλα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

7. Όταν οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου παρέχονται με εμπορικό έγγραφο το οποίο συνοδεύει την παρτίδα, προσαρτάται στη σχετική παρτίδα τουλάχιστον ο αριθμός αναγνώρισης.

8. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους διαφορετικού από αυτό στο οποίο τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας κατανεμήθηκαν σε παρτίδες, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, ιδίως όταν η πληροφορία προσαρτάται στην παρτίδα με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας (barcode), ηλεκτρονική μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά εξασφαλίζουν ότι αναπτύσσονται βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και προδιαγραφών.

9. Οι πληροφορίες που αφορούν την ημερομηνία των αλιεύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 στοιχείο δ) του κανονισμού ελέγχου, μπορεί να αφορούν πολλές ημερολογιακές ημέρες ή χρονική περίοδο που αντιστοιχεί σε πολλές ημερομηνίες αλιεύσεων.

10. Οι πληροφορίες που αφορούν τους προμηθευτές όπως ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 στοιχείο στ) του κανονισμού ελέγχου αφορούν τον (τους) άμεσο(-ους) προμηθευτή(-ές) που ορίζεται(-ονται) στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται, εφόσον χρειάζεται, με το αναγνωριστικό σήμα που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης [29].

11. Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως στ) του άρθρου 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου δεν ισχύουν για:

α) τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου [30]·

β) τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που αλιεύονται ή εκτρέφονται σε γλυκά ύδατα, και

γ) τα ψάρια για διακόσμηση, τα οστρακοειδή και τα μαλάκια.

12. Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως η) του άρθρου 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου ισχύουν για τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

13. Για τους σκοπούς του άρθρου 58 του κανονισμού ελέγχου, οι πληροφορίες για την σχετική γεωγραφική περιοχή είναι:

α) η σχετική γεωγραφική περιοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 30 του κανονισμού ελέγχου, για αλιεύματα αποθεμάτων ή ομάδων αποθεμάτων που υπόκεινται σε ποσόστωση ή/και ελάχιστο μέγεθος βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, ή

β) η γεωγραφική περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2001 της Επιτροπής [31], για τα λοιπά αποθέματα ή ομάδες αποθεμάτων.

14. Η τιμή για τις μικρές ποσότητες αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 8 του κανονισμού ελέγχου ισχύει για τις άμεσες πωλήσεις που πραγματοποιούνται από αλιευτικό σκάφος, ανά ημερολογιακή ημέρα και ανά τελικό καταναλωτή.

Άρθρο 68

Ενημέρωση του καταναλωτή

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 6 του κανονισμού ελέγχου, σχετικά με την εμπορική ονομασία, την επιστημονική ονομασία των ειδών, την περιοχή αλίευσης που ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2001 και τη μέθοδο παραγωγής αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του αλιευτικού προϊόντος και του προϊόντος υδατοκαλλιέργειας που προσφέρεται προς πώληση, περιλαμβανομένων των προϊόντων εισαγωγής.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η επιστημονική ονομασία είναι δυνατόν να παρέχεται στους καταναλωτές σε επίπεδο λιανικής με τη μορφή εμπορικών πληροφοριών, όπως πινακίδες ή αφίσες.

3. Όταν ένα αλιευτικό προϊόν ή προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει προηγουμένως καταψυχθεί, αναγράφονται επίσης, επί της ετικέτας ή του κατάλληλου σήματος, οι λέξεις "αποψυχθέν", όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Όταν οι λέξεις αυτές δεν αναγράφονται σε επίπεδο λιανικής σημαίνει ότι τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας δεν είχαν καταψυχθεί και στη συνέχεια αποψυχθεί.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, δεν είναι αναγκαστική η αναφορά των λέξεων "αποψυχθέν" για:

α) π αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας της υγείας, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα VIII, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και

β) π αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως αποψυχθεί πριν από το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή συνδυασμό των επεξεργασιών αυτών.

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στης δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

6. Τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και οι συσκευασίες στις οποίες έχει τοποθετηθεί σήμα ή ετικέτα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, που δεν συμφωνούν με το άρθρο 58 παράγραφος 5 στοιχείο στ) σχετικά με την επιστημονική ονομασία και η) του κανονισμού ελέγχου και με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων αυτών.

_________________
Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ!!!!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
 
Ιχνηλασιμότητα
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Hellenic Coast Guard :: Ενότητες :: Αλιεία :: Επαγγελματική Αλιεία :: Νομοθεσία-Βοηθήματα-
Μετάβαση σε: