ΑρχικήΑρχική  ΦόρουμΦόρουμ  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Σημαντικό -- Exclamation ΠΡΟΦΙΛ

Μοιραστείτε | 
 

 Ζύγιση Αλιευτικών Προϊόντων

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Fisherman
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 686
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Ζύγιση Αλιευτικών Προϊόντων    Κυρ 22 Ιουλ 2012 - 22:59

ΚΑΝ(ΕΚ) 404/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων

Τμήμα 1

Γενικοί κανόνες ζύγισης

Άρθρο 69

Πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των άρθρων 78 έως 89 του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις εκφορτώσεις από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούνται σε κράτος μέλος και στις μεταφορτώσεις μεταξύ αλιευτικών σκαφών της ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούνται σε λιμένες ή τόπους πλησίον της ακτής κράτους μέλους καθώς και στη ζύγιση προϊόντων αλιείας επί αλιευτικών σκαφών της ΕΕ που βρίσκονται σε ύδατα της ΕΕ.

Άρθρο 70

Μητρώα ζύγισης

1. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα υπεύθυνα για την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων ή αποθήκευση πριν την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων, ή κατά περίπτωση ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ, καταγράφουν τη ζύγιση που διεξάγεται σύμφωνα τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού ελέγχου, αναφέροντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους που ζυγίζεται·

β) το αποτέλεσμα της ζύγισης για κάθε ποσότητα κάθε είδους σε χιλιόγραμμα σε καθαρό βάρος ζωντανών αλιευμάτων·

γ) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και την ονομασία του αλιευτικού σκάφους από το οποίο προέρχεται η ζυγιζόμενη ποσότητα·

δ) η παρουσίαση των αλιευτικών προϊόντων που έχουν ζυγιστεί·

ε) η ημερομηνία ζύγισης (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ).

2. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα υπεύθυνα για την πρώτη εμπορία ή αποθήκευση πριν την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων ή κατά περίπτωση, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους της ΕΕ, διατηρούν τα αρχεία τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 1 για περίοδο τριών ετών.

Άρθρο 71

Χρόνος της ζύγισης

1. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα μεταφορτώνονται μεταξύ αλιευτικών σκαφών της ΕΕ και η πρώτη εκφόρτωση των μεταφορτωμένων αλιευτικών προϊόντων πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λιμένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αλιευτικά προϊόντα, ζυγίζονται πριν απομακρυνθούν από το λιμάνι ή τον τόπο μεταφόρτωσης.

2. Όταν η ζύγιση αλιευτικών προϊόντων πραγματοποιείται επί αλιευτικού σκάφους της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου και επαναλαμβάνεται στην ξηρά μετά την εκφόρτωση, η τιμή που προκύπτει από τη ζύγιση στην ξηρά χρησιμοποιείται προς τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου.

3. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για αλιευτικά σκάφη της ΕΕ που δεν υπόκεινται στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και διαβίβαση δεδομένων του ημερολογίου αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού ελέγχου, το κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τον πλοίαρχο να παραδώσει αντίγραφο του αλιευτικού δελτίου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκφόρτωσης πριν από τη ζύγιση.

Άρθρο 72

Συστήματα ζύγισης

1. Όλα τα συστήματα ζύγισης βαθμονομούνται και σφραγίζονται σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους.

2. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το σύστημα ζύγισης διατηρεί αρχείο βαθμονόμησης.

3. Στην περίπτωση που η ζύγιση διεξάγεται πάνω σε σύστημα κυλιόμενου ιμάντα, τοποθετείται ορατός μετρητής ο οποίος καταγράφει το σωρευτικό συνολικό βάρος. Η ένδειξη του μετρητή κατά την έναρξη της διαδικασίας ζυγίσματος, καθώς και το σωρευτικό συνολικό βάρος, καταγράφονται. Η συνολική χρήση του συστήματος καταγράφεται στο ημερολόγιο ζύγισης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη ζύγιση.

Άρθρο 73

Ζύγιση κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων

1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων και ιδίως των άρθρων 70 και 74 του παρόντος κανονισμού, όταν οι εκφορτωθείσες ποσότητες κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων ζυγίζονται, το βάρος των κατεψυγμένων αλιευμάτων που εκφορτώνονται σε κιβώτια ή συσσωματωμένα καθορίζεται ανά είδος και, εφόσον χρειάζεται, παρουσιάζεται πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό των κιβωτίων ή των συσσωματωμένων ποσοτήτων επί το μέσο καθαρό βάρος για ένα κιβώτιο ή συσσωματωμένη ποσότητα που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στο παράρτημα ΧΧΙΙΙ.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ζυγίζουν τα αλιευτικά προϊόντα τηρούν μητρώο για κάθε εκφόρτωση στο οποίο αναγράφονται:

α) το όνομα και τα εξωτερικά γράμματα και οι αριθμοί νηολόγησης του σκάφους από το οποίο εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα·

β) τα είδη και, εφόσον χρειάζεται, η παρουσίαση των ιχθύων που εκφορτώνονται·

γ) το μέγεθος της παρτίδας και το δείγμα των παλετών ανά είδος και, εφόσον χρειάζεται, η παρουσίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1 του παραρτήματος XVΙΙΙ·

δ) το βάρος της κάθε παλέτας στο δείγμα και το μέσο βάρος των παλετών·

ε) ο αριθμός των κιβωτίων ή συσσωματωμένων ποσοτήτων πάνω σε κάθε παλέτα στο δείγμα·

στ) το απόβαρο ανά κιβώτιο, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από το απόβαρο που προσδιορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος XVΙΙΙ·

ζ) το μέσο βάρος μιας άδειας παλέτας σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 3 στοιχείο β) του παραρτήματος XVΙΙΙ·

η) το μέσο βάρος ανά κιβώτιο ή συσσωματωμένη ποσότητα και, εφόσον χρειάζεται, η παρουσίαση.

Άρθρο 74

Πάγος και νερό

1. Πριν από τη ζύγιση, εγκεκριμένοι αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα υπεύθυνα για την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων, εξασφαλίζουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα καθαρίζονται από τον πάγο, σε εύλογο βαθμό, χωρίς να προκαλείται φθορά ή υποβάθμιση της ποιότητας.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών κανόνων για τα πελαγικά είδη που αναφέρονται στα άρθρα 78 έως 89 του παρόντος κανονισμού, τα οποία εκφορτώνονται χύδην για να μεταφερθούν στο σημείο της πρώτης διάθεσης στην αγορά, αποθήκευσης ή μεταποίησης, η αφαίρεση του νερού από το συνολικό βάρος, δεν υπερβαίνει το 2 %. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αφαίρεσης του νερού και του πάγου καταγράφεται στη ζυγοταινία με την καταχώρηση για το βάρος. Για μη πελαγικά είδη δεν πραγματοποιείται αφαίρεση του νερού ή του πάγου.

Άρθρο 75

Πρόσβαση των αρμόδιων αρχών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλήρη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, στα συστήματα ζύγισης, στα ζυγολόγια, στις γραπτές δηλώσεις καθώς και σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου τα αλιευτικά προϊόντα αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Άρθρο 76

Σχέδια δειγματοληψίας

1. Το σχέδιο δειγματοληψίας που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου και τυχόν τροποποιήσεις του θεσπίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που περιγράφεται στο Παράρτημα XIX.

2. Το σχέδιο δειγματοληψίας που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου και τυχόν τροποποιήσεις του, θεσπίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που περιγράφεται στο Παράρτημα XX. Όταν τα αλιεύματα ζυγίζονται επί του σκάφους, δεν εφαρμόζεται το περιθώριο ανοχής που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου, εφόσον η τιμή που προκύπτει από τη ζύγιση μετά την εκφόρτωση είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή που προκύπτει από τη ζύγιση επί του σκάφους.

3. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να εγκρίνουν σχέδια δειγματοληψίας όπως ορίζεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου, υποβάλλουν κατά προτίμηση απλό σχέδιο δειγματοληψίας που καλύπτει όλες τις διαδικασίες ζύγισης για περίοδο πέντε ετών, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η δειγματοληψία αυτή μπορεί να αφορά διαφορετικά μέρη για διαφορετικές αλιεύσεις.

4. Οποιαδήποτε νέα σχέδια δειγματοληψίας τα οποία εγκρίνονται μετά την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 3, ή τυχόν τροποποιήσεις των εν λόγω σχεδίων, υποβάλλονται προς έγκριση τρεις μήνες πριν από τη λήξη του οικείου έτους.

Άρθρο 77

Σχέδια ελέγχου και προγράμματα για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων μετά ή πριν από τη μεταφορά από τον τόπο φόρτωσης

1. Το σχέδιο ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου και τυχόν ουσιαστική τροποποίησή του, εγκρίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που περιγράφεται στο παράρτημα XXI.

2. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να εγκρίνουν σχέδια ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, υποβάλλουν ένα ενιαίο σχέδιο ελέγχου για κάθε κράτος μέλος το οποίο καλύπτει όλες τις μεταφορές αλιευτικών προϊόντων προς ζύγιση μετά τη μεταφορά. Το εν λόγω σχέδιο ελέγχου υποβάλλεται εντός έξι μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Αυτός ο ενιαίος έλεγχος μπορεί να αφορά διαφορετικά μέρη για διαφορετικές αλιεύσεις.

3. Το κοινό πρόγραμμα ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου και τυχόν ουσιαστική τροποποίησή του εγκρίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που περιγράφεται στο παράρτημα XXII.

4. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να εγκρίνουν κοινά προγράμματα ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, τα υποβάλουν εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

5. Κάθε νέο σχέδιο ελέγχου που ορίζεται στην παράγραφο 2 ή προγράμματα κοινού ελέγχου που ορίζονται στην παράγραφο 4, τα οποία πρόκειται να εγκριθούν μετά την ημερομηνία που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 ή τυχόν τροποποιήσεις σε παρόμοια σχέδια ή προγράμματα, υποβάλλονται τρεις μήνες πριν τη λήξη του έτους που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του εν λόγω σχεδίου ή προγράμματος.

Τμήμα 2

Ειδικοί κανόνες για τη ζύγιση ορισμένων πελαγικών ειδών

Άρθρο 78

Πεδίο εφαρμογής των διαδικασιών ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού

Οι κανόνες που θεσπίζονται στο παρόν τμήμα ισχύουν για τη ζύγιση αλιευμάτων που εκφορτώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ρέγγας (Clupea harengus), σκουμπριού (Scomber scombrus) και σαφριδιού (Trachurus spp.) ή ενός συνδυασμού αυτών, που λαμβάνονται:

α) για τη ρέγγα στις ζώνες ICES: I, II, ΙΙΙα, IV, Vβ, VI και VΙΙ·

β) για το σκουμπρί στις ζώνες ICES: ΙΙα, ΙΙΙα, IV, Vβ, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV και ύδατα της ΕΕ της CECAF·

γ) για το σαφρίδι: στις ζώνες ICES ΙΙα, IV, Vβ, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV και ύδατα της ΕΕ της CECAF,

όταν οι ποσότητες ανά εκφόρτωση υπερβαίνουν τους 10 τόνους.

Άρθρο 79

Λιμένες ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού

1. Αλιεύματα των ειδών που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού ζυγίζονται αμέσως μετά την εκφόρτωση. Ωστόσο τα αλιεύματα των ειδών αυτών ζυγίζονται μετά τη μεταφορά όταν:

- για προορισμό εντός κράτους μέλους, το οικείο κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που βασίζεται στον κίνδυνο και περιγράφεται στο παράρτημα XXI,

- για προορισμό σε άλλο κράτος μέλος, το οικείο κράτος μέλος έχει θεσπίσει κοινό πρόγραμμα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που βασίζεται στον κίνδυνο και περιγράφεται στο παράρτημα XXII,

και όταν αυτό το σχέδιο ελέγχου ή κοινό πρόγραμμα ελέγχου έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

2. Κάθε οικείο κράτος μέλος καθορίζει σε ποιους από τους λιμένες του πραγματοποιείται η ζύγιση των ειδών που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζει ότι όλες οι εκφορτώσεις των εν λόγω ειδών πραγματοποιούνται σε αυτούς τους λιμένες. Οι εν λόγω λιμένες:

α) έχουν καθορίσει ώρες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης·

β) έχουν καθορίσει χώρους εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης·

γ) έχουν καθορίσει διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας.

3. Τα οικεία κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εν λόγω λιμένων και τις διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας που ισχύουν στους λιμένες αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων για την καταγραφή και την αναφορά των ποσοτήτων των εν λόγω ειδών σε κάθε εκφόρτωση.

4. Τυχόν αλλαγές στους καταλόγους των λιμένων και στις διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας που ορίζονται στην παράγραφο 3 διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 μέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι εκφορτώσεις των ειδών που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού από τα σκάφη τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγονται σε λιμένες οι οποίοι έχουν ρητώς επιλεγεί για τον σκοπό της ζύγισης από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα εν λόγω είδη.

6. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και τον κατάλογο των λιμένων που έχουν επιλεγεί από τρίτες χώρες σε όλα τα οικεία κράτη μέλη.

7. Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη δημοσιεύουν τον κατάλογο των λιμένων και των αλλαγών σε αυτόν, στους επίσημους δικτυακούς τους τόπους.

Άρθρο 80

Κατάπλους σε λιμένα κράτους μέλους

1. Για τους σκοπούς της ζύγισης, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους ή ο εκπρόσωπός του ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να γίνει η εκφόρτωση, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από τον κατάπλου στον λιμένα της εν λόγω εκφόρτωσης σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τον λιμένα στον οποίο προτίθεται να καταπλεύσει, το όνομα του σκάφους και τα εξωτερικά γράμματα και αριθμούς νηολόγησης του·

β) την εκτιμώμενη ώρα κατάπλου στον εν λόγω λιμένα·

γ) τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού που διατηρούνται επί του σκάφους·

δ) την (τις) σχετική(-ές) γεωγραφική(-ές) περιοχή(-ές) όπου αλιεύθηκε το αλίευμα, η ζώνη αναφέρεται στην υποζώνη και στη διαίρεση ή υποδιαίρεση στην οποία ισχύουν τα όρια αλιευμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

2. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ το οποίο υπόκειται στην υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης δεδομένων στο ημερολόγιο αλιείας, διαβιβάζει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 στο κράτος μέλος σημαίας του. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές χωρίς καθυστέρηση στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να γίνει η εκφόρτωση. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου αλιείας που ορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού ελέγχου και οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 μπορούν να διαβιβαστούν μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής διαβίβασης.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μικρότερη περίοδο κοινοποίησης από αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 15 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της βραχύτερης περιόδου κοινοποίησης. Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς τους τόπους.

Άρθρο 81

Διάθεση

Οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους απαιτούν η διάθεση αλιευμάτων που ορίζεται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού να μην ξεκινά έως ότου επιτραπεί ρητώς. Εάν διακοπεί η διάθεση, απαιτείται άδεια για να ξεκινήσει και πάλι η εκφόρτωση.

Άρθρο 82

Ημερολόγιο αλιείας

1. Αμέσως μετά τον κατάπλου στον λιμένα και πριν από την έναρξη της διάθεσης, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους το οποίο δεν έχει την υποχρέωση να καταγράφει τα δεδομένα ημερολογίου αλιείας ηλεκτρονικά, υποβάλλει τη συμπληρωμένη σχετική σελίδα ή σελίδες του ημερολογίου αλιείας για επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στον λιμένα εκφόρτωσης.

2. Οι ποσότητες ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού που διατηρούνται επί του σκάφους, οι οποίες κοινοποιούνται πριν από την εκφόρτωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, ισούνται με τις ποσότητες που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας μετά την συμπλήρωσή του.

Άρθρο 83

Δημόσιες εγκαταστάσεις για τη ζύγιση νωπής ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού

Με την επιφύλαξη του άρθρου 72 του παρόντος κανονισμού, όταν χρησιμοποιούνται δημόσιες εγκαταστάσεις ζύγισης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ζυγίζουν τα αλιεύματα που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού εκδίδουν για τον αγοραστή ζυγοταινία όπου αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα ζύγισης, καθώς και ο αριθμός ταυτότητας του βυτιοφόρου. Αντίγραφο της ζυγοταινίας προσαρτάται στο δελτίο πώλησης ή στη δήλωση ανάληψης.

Άρθρο 84

Ιδιωτικές εγκαταστάσεις ζύγισης νωπών αλιευμάτων

1. Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 72 του παρόντος κανονισμού, η χρήση των ιδιωτικών εγκαταστάσεων ζύγισης υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ζυγίζουν τα αλιεύματα που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού για κάθε σύστημα ζύγισης, διατηρούν δεμένο, αρχείο με αριθμημένες σελίδες. Αυτό συμπληρώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ζύγισης μιας μεμονωμένης εκφόρτωσης και το αργότερο έως τις 23:59 τοπική ώρα της ημέρας ολοκλήρωσης της ζύγισης. Στο αρχείο αναφέρονται:

α) το όνομα και τα εξωτερικά γράμματα και αριθμοί νηολόγησης του σκάφους από το οποίο εκφορτώθηκαν τα αλιεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού·

β) ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας των βυτίων και των φορτίων τους στις περιπτώσεις που τα αλιεύματα που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού έχουν μεταφερθεί από τον λιμένα εκφόρτωσης πριν τη ζύγιση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του παρόντος κανονισμού. Κάθε βυτίο ζυγίζεται και καταγράφεται ξεχωριστά. Ωστόσο, το συνολικό βάρος όλων των φορτίων βυτίου που προέρχονται από το ίδιο σκάφος μπορεί να καταγράφεται συνολικά, σε περίπτωση που τα φορτία βυτίου ζυγίζονται διαδοχικά και χωρίς διακοπή·

γ) το είδος των ιχθύων·

δ) το βάρος κάθε εκφόρτωσης·

ε) η ημερομηνία και ώρα της έναρξης και της λήξης της διαδικασίας ζύγισης.

3. Με επιφύλαξη του άρθρου 72 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, όταν η ζύγιση διεξάγεται σε σύστημα κυλιόμενου ιμάντα, η συνολική χρήση του συστήματος καταγράφεται στο δεμένο και με αριθμημένες σελίδες αρχείο ζύγισης.

Άρθρο 85

Ζύγιση κατεψυγμένων ιχθύων

Κατά τη ζύγιση ποσοτήτων κατεψυγμένης ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού που έχουν εκφορτωθεί, το βάρος των κατεψυγμένων ιχθύων που εκφορτώνονται σε κιβώτια προσδιορίζεται για κάθε είδος, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 86

Τήρηση αρχείων ζύγισης

Όλα τα αρχεία ζύγισης που ορίζονται στο άρθρο 84 παράγραφος 3 και στο άρθρο 85 του παρόντος κανονισμού, και τα αντίγραφα εγγράφων μεταφοράς ως μέρος σχεδίου ελέγχου ή κοινού προγράμματος ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τηρούνται για έξι έτη.

Άρθρο 87

Δελτίο πώλησης και δήλωση ανάληψης

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την υποβολή των δελτίων πώλησης και των δηλώσεων ανάληψης υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις, όσον αφορά τα είδη που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού, στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους κατόπιν αιτήσεως.

Άρθρο 88

Διασταυρούμενοι έλεγχοι

Μέχρι να δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν διασταυρούμενους διοικητικούς ελέγχους σε όλες τις εκφορτώσεις μεταξύ:

α) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού που παρατίθενται στην προαναγγελία εκφόρτωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, και των ποσοτήτων που είναι καταχωρισμένες στο ημερολόγιο πλοίου·

β) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού που είναι καταχωρισμένες στο ημερολόγιο του πλοίου και των ποσοτήτων που έχουν καταγραφεί στη δήλωση εκφόρτωσης·

γ) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού που έχουν καταγραφεί στη δήλωση εκφόρτωσης και των ποσοτήτων που έχουν καταγραφεί στη δήλωση ανάληψης ή στο δελτίο πώλησης·

δ) της περιοχής αλίευσης που κατεγράφη στο ημερολόγιο αλιείας του πλοίου και των δεδομένων ΣΠΣ (VMS) για το οικείο σκάφος.

Άρθρο 89

Παρακολούθηση της ζύγισης

1. Η ζύγιση των αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού από το σκάφος παρακολουθείται ανά είδος. Στην περίπτωση σκαφών που εκφορτώνουν τα αλιεύματα με αντλίες, παρακολουθείται η διάθεση ολόκληρου του φορτίου. Στην περίπτωση εκφόρτωσης κατεψυγμένων ρεγγών, σκουμπριών και σαφριδιών, μετρώνται όλα τα κιβώτια και παρακολουθείται εάν έχει τηρηθεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του μέσου καθαρού βάρους των κιβωτίων που περιέχεται στο παράρτημα XVIII.

2. Διασταυρώνονται τα παρακάτω στοιχεία εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 88 του παρόντος κανονισμού:

α) οι ποσότητες ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού που έχουν καταγραφεί στα αρχεία ζύγισης των δημόσιων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων και οι ποσότητες ανά είδος που έχουν καταγραφεί στη δήλωση ανάληψης ή στο δελτίο πώλησης·

β) οι ποσότητες ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού που έχουν καταγραφεί σε έγγραφα μεταφοράς ως τμήμα ειδικού σχεδίου ελέγχου ή κοινού προγράμματος ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

γ) οι μοναδικοί αριθμοί ταυτότητας των βυτίων που εγγράφονται στο αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 2 στοιχείο β του παρόντος κανονισμού.

3. Επαληθεύεται ότι το σκάφος είναι κενό ιχθύων, μόλις ολοκληρωθεί η εκφόρτωση.

4. Όλες οι δραστηριότητες παρακολούθησης που καλύπτονται από το παρόν άρθρο και το άρθρο 107 του παρόντος κανονισμού, τεκμηριώνονται. Η τεκμηρίωση αυτή διατηρείται για περίοδο έξι ετών.

_________________
Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ!!!!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
 
Ζύγιση Αλιευτικών Προϊόντων
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Hellenic Coast Guard :: Ενότητες :: Αλιεία :: Επαγγελματική Αλιεία :: Νομοθεσία-Βοηθήματα-
Μετάβαση σε: