ΑρχικήΑρχική  ΦόρουμΦόρουμ  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Σημαντικό -- Exclamation ΠΡΟΦΙΛ

Μοιραστείτε | 
 

 Νέο Σύστημα Τιμωρίας Παραβάσεων

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Fisherman
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 686
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Νέο Σύστημα Τιμωρίας Παραβάσεων   Δευ 23 Ιουλ 2012 - 1:54

ΚΑΝ(ΕΚ)1224/2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων

Άρθρο 82

Ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση παράβασης

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή κάθε άλλο στοιχείο προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί παράβαση των διατάξεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τότε ο υπάλληλος:

α) σημειώνει την εικαζόμενη παράβαση στην έκθεση επιθεώρησης·

β) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με την εν λόγω εικαζόμενη παράβαση·

γ) προωθεί αμέσως την έκθεση επιθεώρησης στην αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται·

δ) ενημερώνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εικάζεται ότι έχει διαπράξει ή το οποίο συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να διαπράττει την παράβαση, ότι η εν λόγω παράβαση μπορεί να επισύρει την επιβολή αντίστοιχου αριθμού μορίων σύμφωνα με το άρθρο 92. Τα στοιχεία αυτά σημειώνονται στην έκθεση επιθεώρησης.

Άρθρο 83

Παραβάσεις που διαπιστώνονται εκτός των υδάτων του επιθεωρούντος κράτους μέλους

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση κατά την επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 80, το επιθεωρούν κράτος μέλος υποβάλλει αμελλητί περιληπτική έκθεση επιθεώρησης στο παράκτιο κράτος μέλος ή σε περίπτωση επιθεώρησης εκτός των κοινοτικών υδάτων στο κράτος μέλος σημαίας του συγκεκριμένου αλιευτικού σκάφους. Πλήρης έκθεση επιθεώρησης υποβάλλεται στο παράκτιο κράτος μέλος και στο κράτος μέλος σημαίας εντός 15 ημερών από τη στιγμή της επιθεώρησης.

2. Το παράκτιο κράτος μέλος ή, σε περίπτωση επιθεώρησης εκτός κοινοτικών υδάτων, το κράτος μέλος σημαίας του συγκεκριμένου αλιευτικού σκάφους λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σε σχέση με την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 84

Ιδιαίτερη παρακολούθηση όσον αφορά ορισμένες σοβαρές παραβάσεις

1. Το κράτος μέλος σημαίας ή το παράκτιο κράτος μέλος στα ύδατα του οποίου ένα αλιευτικό σκάφος εικάζεται:

α) ότι έχει καταχωρίσει εσφαλμένα αλιεύματα αποθεμάτων που υπάγονται σε πολυετές σχέδιο βάρους άνω των 500 χιλιογράμμων ή ποσοστό 10 % αυτών, υπολογισμένων ως ποσοστό των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας, ανάλογα με το πιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, ή

β) ότι έχει διαπράξει οιαδήποτε από τις σοβαρές παραβάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή στο άρθρο 90(1) παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, εντός ενός έτους από τη διάπραξη της πρώτης σοβαρής παράβασης,

μπορεί να απαιτεί από το εν λόγω σκάφος να κατευθυνθεί τάχιστα σε λιμένα για πλήρη έρευνα και εφαρμόζει τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2. Το παράκτιο κράτος μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας αμελλητί σχετικά με την έρευνα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η εθνική του νομοθεσία.

3. Οι υπάλληλοι δύνανται να παραμένουν επί αλιευτικού σκάφους έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφος 1

4. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους των παραγράφων 1 ή 2 παύει κάθε αλιευτική δραστηριότητα και κατευθύνεται απευθείας σε λιμένα, εφόσον του έχει ζητηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διαδικασία παράβασης η οποία διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων

Άρθρο 85

Διαδικασία παράβασης

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 83 παράγραφος 2 και του άρθρου 86, όταν διαπιστώνουν παράβαση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής κατά τη διάρκεια ή κατόπιν επιθεώρησης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους επιθεώρησης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον τίτλο VIII, είτε κατά του πλοιάρχου του ενεχόμενου σκάφους είτε κατά παντός νομικού ή φυσικού προσώπου υπεύθυνου για την παράβαση.

Άρθρο 86

Διαβίβαση δικογραφιών

1. Το κράτος μέλος στο έδαφος ή στα ύδατα του οποίου έχει διαπιστωθεί παράβαση δύναται να διαβιβάζει τη δικογραφία που αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή του κράτους μέλους του οποίου ο παραβάτης είναι υπήκοος, με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, και υπό τον όρο ότι με τη διαβίβαση αυτή καθίσταται πιθανότερο να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρει το άρθρο 89 παράγραφος 2.

2. Το κράτος μέλος σημαίας δύναται να διαβιβάζει τη δικογραφία που αφορά παράβαση στις αρμόδιες αρχές του επιθεωρούντος κράτους μέλους με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και υπό τον όρο ότι με τη διαβίβαση αυτή καθίσταται πιθανότερο να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρει το άρθρο 89 παράγραφος 2.

Άρθρο 87

Παράβαση η οποία έχει διαπιστωθεί από επιθεωρητές της Κοινότητας

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για κάθε παράβαση που έχει διαπιστώσει επιθεωρητής της Κοινότητας στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους ή σε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τους.

Άρθρο 88

Διορθωτικά μέτρα απουσία διαδικασίας παράβασης από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης

1. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης δεν είναι το κράτος μέλος σημαίας, οι δε αρμόδιες αρχές του δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των υπευθύνων φυσικών ή νομικών προσώπων ή δεν διαβιβάζουν τη δικογραφία σύμφωνα με το άρθρο 86, οι ποσότητες που έχουν εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί παράνομα μπορούν να καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

2. Οι ποσότητες αλιευμάτων που καταλογίζονται στην ποσόστωση του κράτους μέλους εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119 κατόπιν συνεννοήσεως της Επιτροπής με τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

3. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης δεν διαθέτει πλέον αντίστοιχη ποσόστωση, εφαρμόζεται το άρθρο 37. Για τον σκοπό αυτόν, οι ποσότητες αλιευμάτων που έχουν εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί παράνομα θεωρούνται ίσες προς το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί το κράτος μέλος σημαίας, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Άρθρο 89

Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συστηματική λήψη κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών μέτρων ή ποινικών διαδικασιών σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, κατά των φυσικών ή νομικών προσώπων που εικάζεται ότι έχουν παραβεί οιαδήποτε διάταξη των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2. Το συνολικό ύψος των κυρώσεων και των συνοδευτικών κυρώσεων υπολογίζεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι αφαιρούν ουσιαστικά από τους υπευθύνους το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την παράβασή τους με την επιφύλαξη του θεμιτού δικαιώματος για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παράγουν αποτελέσματα ανάλογα προς τη σοβαρότητα των εν λόγω παραβάσεων, αποθαρρύνοντας ουσιαστικά περαιτέρω παραβάσεις παρόμοιου τύπου.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόσουν σύστημα, βάσει του οποίου τα επιβαλλόμενα πρόστιμα είναι ανάλογα προς τον κύκλο εργασιών του νομικού προσώπου ή προς τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή επρόκειτο να αποκομίσει διαπράττοντας την παράβαση.

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία σε περίπτωση παράβασης, κοινοποιούν στα κράτη μέλη σημαίας, στο κράτος μέλος υπηκοότητας του παραβάτη ή σε οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος ενέχεται στη δίωξη της παράβασης, αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η εθνική τους νομοθεσία, τις διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες ή τα λοιπά μέτρα που λαμβάνει και οιαδήποτε οριστική απόφαση συνδέεται με την εν λόγω παράβαση, περιλαμβανομένου του αριθμού των μορίων που έχουν επιβληθεί στον παραβάτη κατά το άρθρο 92.

Άρθρο 90

Κυρώσεις που επιβάλλονται για σοβαρές παραβάσεις

1. Επιπροσθέτως των διατάξεων του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, οι ακόλουθες δραστηριότητες θεωρούνται επίσης σοβαρές παραβάσεις για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, βάσει κριτηρίων όπως είναι η φύση της ζημίας, το κόστος της, η οικονομική κατάσταση του παραβάτη και η έκταση της παράβασης, ή η επανάληψή της:

α) η μη διαβίβαση δήλωσης εκφόρτωσης ή δελτίου πώλησης αφού πραγματοποιηθεί η εκφόρτωση των αλιευμάτων στο λιμένα τρίτης χώρας·

β) η επέμβαση σε κινητήρα με σκοπό την αύξηση της ισχύος του πέραν της μέγιστης συνεχούς ισχύος κινητήρα που προβλέπεται στο πιστοποιητικό κινητήρα·

γ) η μη εκφόρτωση υπαγόμενων σε ποσόστωση ειδών τα οποία αλιεύθηκαν κατά τη διάρκεια αλιευτικής δραστηριότητας, εκτός αν η εκφόρτωση θα ήταν αντίθετη στις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής για τα αλιεύματα ή τις αλιευτικές ζώνες όπου εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο φυσικό πρόσωπο που διέπραξε σοβαρή παράβαση ή στο νομικό πρόσωπο που κρίθηκε υπεύθυνο σοβαρής παράβασης, να επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την κλίμακα των προβλεπόμενων κυρώσεων και των μέτρων που προβλέπονται στο κεφάλαιο IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα κράτη μέλη επιβάλλουν πραγματικά αποτρεπτική κύρωση, η οποία υπολογίζεται καταλλήλως επί της αξίας των αλιευτικών προϊόντων που προέκυψαν από τη διάπραξη σοβαρής παράβασης.

4. Κατά τον καθορισμό της κύρωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υπόψη την αξία της ζημίας των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αντίστοιχα.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν, επιπλέον, ή εναλλακτικά, να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

6. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο είναι δυνατόν να συνοδεύονται από άλλες κυρώσεις ή μέτρα, ειδικότερα από εκείνες που περιγράφονται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

Άρθρο 91

Άμεσα μέτρα επιβολής

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν άμεσα μέτρα για να εμποδίσουν τους πλοιάρχους αλιευτικών, ή άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω να διαπράττουν σοβαρή παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, να συνεχίσουν την παράβαση αυτή.

Άρθρο 92

Σύστημα επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σύστημα επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, σύμφωνα με το οποίο ο κάτοχος αλιευτικής άδειας λαμβάνει τα ανάλογα μόρια σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ένα νομικό πρόσωπο έχει κριθεί υπεύθυνο σοβαρής παράβασης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καταλογίζεται στον κάτοχο της αλιευτικής άδειας ο αντίστοιχος αριθμός μορίων λόγω της παράβασης. Τα καταλογισθέντα σημεία μεταβιβάζονται στον τυχόν μελλοντικό κάτοχο της άδειας αλιείας για το συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση που αυτό πωληθεί, μεταβιβαστεί ή αλλάξει κάτοχο με άλλον τρόπο μετά την ημερομηνία της παράβασης. Ο κάτοχος της αλιευτικής άδειας έχει το δικαίωμα της επανεξέτασης των διαδικασιών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

3. Όταν ο συνολικός αριθμός των μορίων ισούται με ή υπερβαίνει δεδομένο αριθμό μορίων, η αλιευτική άδεια αναστέλλεται αυτομάτως για περίοδο τουλάχιστον δύο μηνών. Η περίοδος αυτή είναι τέσσερις μήνες εάν η αλιευτική άδεια αναστέλλεται για δεύτερη φορά, οκτώ μήνες εάν η αλιευτική άδεια αναστέλλεται για τρίτη φορά και ένα έτος εάν η αλιευτική άδεια αναστέλλεται για τέταρτη φορά λόγω επιβολής του αντίστοιχου αριθμού μορίων στον δεδομένο κάτοχο της άδειας. Σε περίπτωση που επιβληθεί ορισμένος αριθμός μορίων στον κάτοχο της άδειας για πέμπτη φορά, η αλιευτική άδεια αφαιρείται οριστικά.

4. Σε περίπτωση που ο κάτοχος αλιευτικής άδειας δεν διαπράξει άλλη σοβαρή παράβαση εντός τριετίας από την ημερομηνία της τελευταίας σοβαρής παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια που έχουν σωρευθεί στην αλιευτική άδεια.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119.

6. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης σύστημα επιβολής μορίων, σύμφωνα με το οποίο καταλογίζονται στον πλοίαρχο σκάφους τα ανάλογα μόρια σε περίπτωση που έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Άρθρο 93

Εθνικά μητρώα παραβάσεων

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν σε εθνική βάση δεδομένων όλες τις παραβάσεις των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες έχουν διαπραχθεί από σκάφη που φέρουν τη σημαία τους ή από υπηκόους τους, περιλαμβανομένων των κυρώσεων και του αριθμού των μορίων που τους επιβλήθηκαν. Οι παραβάσεις των σκαφών που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών ή υπηκόων τους οι οποίοι έχουν διωχθεί σε άλλα κράτη μέλη καταγράφονται επίσης στα εθνικά μητρώα παραβάσεων των κρατών μελών, κατόπιν κοινοποίησης της οριστικής απόφασης από το κράτος μέλος δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 90.

2. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας παράβασης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τα υπόλοιπα κράτη μέλη πληροφορίες από τα εθνικά τους μητρώα σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη και τα πρόσωπα που εικάζεται ότι έχουν διαπράξει την παράβαση ή έχουν συλληφθεί επ’ αυτοφόρω να διαπράττουν την παράβαση.

3. Όταν ένα κράτος μέλος ζητά στοιχεία από άλλο κράτος μέλος σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με παράβαση, το άλλο κράτος μέλος μπορεί να παράσχει τα συναφή με τα αλιευτικά σκάφη και πρόσωπα στοιχεία.

4. Τα στοιχεία που περιέχονται στα εθνικά μητρώα παραβάσεων αποθηκεύονται μόνον για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, χωρίς ποτέ να υπερβούν ένα ελάχιστο διάστημα τριών ημερολογιακών ετών από το έτος που ακολουθεί εκείνο κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρίσθηκαν οι πληροφορίες.

_________________
Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ!!!!


Έχει επεξεργασθεί από τον/την Fisherman στις Τρι 24 Ιουλ 2012 - 3:55, 1 φορά
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
Fisherman
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 686
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Νέο Σύστημα Τιμωρίας Παραβάσεων   Δευ 23 Ιουλ 2012 - 2:00

ΚΑΝ(ΕΚ) 404/2011

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΕΠΙΒΟΛΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 125

Σύσταση και λειτουργία ενός συστήματος σώρευσης μορίων για σοβαρές παραβάσεις

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για:

α) τη σύσταση του συστήματος κατανομής των μορίων για σοβαρές παραβάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου·

β) τον καταλογισμό των κατάλληλων αριθμών μορίων στον κάτοχο άδειας αλιείας, και

γ) τη μεταβίβαση των μορίων που έχουν καταλογιστεί στον νέο κάτοχο άδειας αλιείας, για το οικείο αλιευτικό σκάφος στην περίπτωση που αυτό έχει πουληθεί, μεταβιβαστεί ή με άλλο τρόπο έχει αλλάξει ιδιοκτήτη, και

δ) τη διατήρηση αρχείων για τα μόρια που έχουν καταλογιστεί ή μεταφερθεί στον κάτοχο για κάθε άδεια αλιείας.

Άρθρο 126

Καταλογισμός μορίων

1. Ο αριθμός των μορίων για σοβαρές παραβάσεις καταλογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα XXX στον κάτοχο της άδειας αλιείας, από την ενιαία αρχή του κράτους μέλους σημαίας του αλιευτικού σκάφους το οποίο αφορά η άδεια αλιείας.

2. Όταν κατά τη διάρκεια επιθεώρησης εντοπίζονται δύο ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις που τις έχει διαπράξει το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την αδεία, καταλογίζονται μόρια για την κάθε σοβαρή παράβαση στον κάτοχο της άδειας αλιείας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, που δεν υπερβαίνουν τα 12.

3. Ο κάτοχος της άδειας αλιείας, ενημερώνεται ότι του έχουν καταλογιστεί μόρια.

4. Τα μόρια καταλογίζονται στον κάτοχο της άδειας την ημέρα που καθορίζεται στην απόφαση για τον καταλογισμό τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα μορίων δεν καθίσταται αναποτελεσματικό με την εφαρμογή εθνικών κανόνων που αφορούν το ανασταλτικό αποτέλεσμα των διαδικασιών επανελέγχου.

5. Όταν η σοβαρή παράβαση εντοπίζεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος σημαίας, τα μόρια καταλογίζονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας όπως ορίζεται στο άρθρο 125 του παρόντος κανονισμού, μετά από κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 4 του κανονισμού ελέγχου.

Άρθρο 127

Κοινοποίηση αποφάσεων

Αν η αρχή που διορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 125 του παρόντος κανονισμού δεν είναι η ίδια με την ενιαία αρχή που ορίζεται το Άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου, η ενιαία αρχή ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 128

Μεταφορά κυριότητας

Όταν ένα αλιευτικό σκάφος πωλείται ή με άλλο τρόπο μεταβιβάζεται η κυριότητά του, ο κάτοχος της άδειας αλιείας ενημερώνει τον πιθανό νέο κάτοχο άδειας αλιείας σχετικά με τον αριθμό των μορίων που εξακολουθεί να διαθέτει, με επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 129

Αναστολή και ανάκληση άδειας αλιείας

1. Η σώρευση 18, 36, 54, 72 μορίων από τον κάτοχο της άδειας αλιείας ενεργοποιεί αυτόματα την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη αναστολή της άδειας αλιείας για τη σχετική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου.

2. Η σώρευση 90 μορίων από τον κάτοχο της άδειας αλιείας ενεργοποιεί αυτόματα την οριστική ανάκλησή της.

Άρθρο 130

Μεταγενέστερη παρακολούθηση της αναστολής και ανάκλησης άδειας αλιείας

1. Αν η άδεια αλιείας έχει ανασταλεί ή ανακληθεί οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 129 του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ενημερώνουν τον κάτοχο της άδειας αλιείας άμεσα σχετικά με την αναστολή ή την οριστική ανάκλησή της.

2. Αφού λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο κάτοχος της άδειας αλιείας διασφαλίζει την άμεση παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του αλιευτικού σκάφους με το οποίο σχετίζεται η αλιευτική άδεια. Διασφαλίζει ότι το εν λόγω αλιευτικό σκάφος κατευθύνεται αμέσως προς τον οικείο λιμένα του ή σε λιμένα που υποδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το αλιευτικό εργαλείο ασφαλίζεται και στοιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού ελέγχου. Ο κάτοχος της άδειας αλιείας, εξασφαλίζει ότι τα αλιεύματα επί του αλιευτικού σκάφους έχουν αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους σημαίας.

Άρθρο 131

Διαγραφή των αλιευτικών αδειών από τους σχετικούς καταλόγους

1. Σε περίπτωση αναστολής ή οριστικής ανάκλησης άδειας αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού, το αλιευτικό σκάφος στο οποίο ανήκει η ανασταλείσα ή οριστικά ανακληθείσα άδεια αλιείας χαρακτηρίζεται ως σκάφος που δεν διαθέτει άδεια αλιείας στο εθνικό μητρώο αλιευτικών σκαφών, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Το εν λόγω αλιευτικό σκάφος διαγράφεται επίσης από το μητρώο αλιευτικού στόλου της ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

2. Η οριστική ανάκληση της άδειας αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού δεν θίγει τα επίπεδα αναφοράς του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επικαιροποιούν αμέσως τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ελέγχου, με υπόδειξη όλων των μορίων που έχουν καταλογιστεί και των προκυπτουσών αναστολών και ανακλήσεων αδειών αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κατά την οποία άρχισαν να ισχύουν και της διάρκειάς τους.

Άρθρο 132

Παράνομη αλιεία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής ή κατόπιν της ανάκλησης άδειας αλιείας

1. Σε περίπτωση που ένα αλιευτικό σκάφος, η αλιευτική άδεια του οποίου έχει ανασταλεί ή ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 129 του παρόντος κανονισμού, ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες κατά την περίοδο αναστολής ή μετά την οριστική ανάκληση της άδειας αλιείας, οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν άμεσα μέτρα επιβολής, σύμφωνα με το άρθρο 91 του κανονισμού ελέγχου.

2. Το αλιευτικό σκάφος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί, εφόσον είναι σκόπιμο, να περιληφθεί στον κατάλογο σκαφών IUU της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

Άρθρο 133

Διαγραφή μορίων

1. Αν η αλιευτική άδεια έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 129 του παρόντος κανονισμού, τα μόρια βάσει των οποίων ανεστάλη η αλιευτική άδεια, δεν διαγράφονται. Νέα μόρια που καταλογίζονται στον κάτοχο της άδειας αλιείας προστίθενται στα υφιστάμενα μόρια για τον σκοπό του άρθρου 129 του παρόντος κανονισμού.

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 92 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου, στην περίπτωση που έχουν διαγραφεί μόρια σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 4 του κανονισμού ελέγχου, σε ό, τι αφορά τον κάτοχο της άδειας αλιείας θεωρείται ότι η άδεια αλιεία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 129 του παρόντος κανονισμού.

3. Διαγράφονται δύο μόρια, υπό τον όρο ότι τα σύνολο των μορίων που έχουν καταλογιστεί στον κάτοχο της άδειας αλιείας του σχετικού αλιευτικού σκάφους είναι πάνω από δύο, αν:

α) το αλιευτικό σκάφος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη της παράβασης για την οποία έχουν επιβληθεί μόρια, συμμετέχει στο σύστημα VMS ή στην ηλεκτρονική καταγραφή και διαβίβαση ημερολογίου αλιείας, δεδομένων δηλώσεων μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης, χωρίς να υπόκειται νομικά σε αυτές τις τεχνολογίες, ή

β) ο κάτοχος της άδειας αλιείας, μετά την επιβολή μορίων, συμμετέχει εθελοντικά σε επιστημονική εκστρατεία για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή

γ) ο κάτοχος της άδειας αλιείας είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών και ο κάτοχος της άδειας αλιείας αποδεχτεί σχέδιο αλιείας που έχει εγκριθεί από την οργάνωση παραγωγών για το έτος που έπεται της επιβολής μορίων το οποίο συνεπάγεται μείωση 10 % των αλιευτικών δυνατοτήτων για τον κάτοχο της άδειας αλιείας, ή

δ) ο κάτοχος της άδειας αλιείας συμμετέχει σε δραστηριότητα αλιείας που καλύπτεται από ένα σύστημα οικολογικής σήμανσης που έχει σχεδιαστεί για την πιστοποίηση και την προώθηση ετικετών προϊόντων από καλά διαχειριζόμενα αλιεύματα, και την επικέντρωση σε θέματα που αφορούν την αειφόρο χρήση των αλιευτικών πόρων.

Για κάθε τριετή περίοδο μετά την ημερομηνία της τελευταίας σοβαρής παράβασης, ο κάτοχος άδειας αλιείας μπορεί να επικαλεστεί μια από τις περιπτώσεις των στοιχείων α), β), γ) ή δ), για να μειώσει τον αριθμό των μορίων που του έχουν επιβληθεί μόνο μια φορά, και υπό τον όρο ότι η μείωση αυτή δεν οδηγεί στη διαγραφή όλων των μορίων της άδειας αλιείας.

4. Αν τα μόρια διαγράφηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο κάτοχος της άδειας αλιείας ενημερώνεται σχετικά με τη διαγραφή. Ο κάτοχος της άδειας αλιείας ενημερώνεται επίσης σχετικά με τον αριθμό των μορίων που απομένουν.

Άρθρο 134

Σύστημα σώρευσης μορίων για πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή έξι μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τίτλου σχετικά με το οικείο σύστημα μορίων για τους πλοιάρχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 6 του κανονισμού ελέγχου.

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

_________________
Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ!!!!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
giodem

avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 70
Ημερομηνία εγγραφής : 11/07/2012
Τόπος : ΑΘΗΝΑ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Νέο Σύστημα Τιμωρίας Παραβάσεων   Δευ 23 Ιουλ 2012 - 2:04

Κύριε Fisherman με απλά λόγια μπορείτε να μας περιγράψετε ποιά από όλα αυτά τα μέτρα και τι διαδικασία θα ακολουθείται για τους ερασιτέχνες αλιείς με ψαροτούφεκο?
Θα γίνεται από εδώ και εμπρός μοριοδότηση ανάλογα την παράβαση? Θα παίρνονται μέτρα όταν κάποιος έχει ξεπεράσει κάποιο όριο μορίων?
Κατάλαβα καλά ή είμαι εντελώς off site? ropalia
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
Fisherman
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 686
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Νέο Σύστημα Τιμωρίας Παραβάσεων   Δευ 23 Ιουλ 2012 - 2:10

giodem έγραψε:
Κύριε Fisherman με απλά λόγια μπορείτε να μας περιγράψετε ποιά από όλα αυτά τα μέτρα και τι διαδικασία θα ακολουθείται για τους ερασιτέχνες αλιείς με ψαροτούφεκο?
Θα γίνεται από εδώ και εμπρός μοριοδότηση ανάλογα την παράβαση? Θα παίρνονται μέτρα όταν κάποιος έχει ξεπεράσει κάποιο όριο μορίων?
Κατάλαβα καλά ή είμαι εντελώς off site? ropalia

Συμφωνα με τους ισχύοντες αναρτημενους Κανονισμόυς υποτιθεται οτι πρεπει να αλλάξει το Νομικό πλαισιο του Ν 2040/92.
Ακομα κανεις δεν εχει κανει κατι, αλλά από την εμπειρία μου πιστευω ότι κι εσείς στο ίδιο συστημα θα υπαχθείτε εφόσον θα προκειται για αλιευτική παράβαση!!!
Ακόμα αναμονη! Σωστη παρατήρηση και Good post

_________________
Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ!!!!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
 
Νέο Σύστημα Τιμωρίας Παραβάσεων
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Hellenic Coast Guard :: Ενότητες :: Αλιεία :: Επαγγελματική Αλιεία :: Νομοθεσία-Βοηθήματα-
Μετάβαση σε: