ΑρχικήΑρχική  ΦόρουμΦόρουμ  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Σημαντικό -- Exclamation ΠΡΟΦΙΛ

Μοιραστείτε | 
 

 Αλιεία Δολωμάτων

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Fisherman
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 686
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Αλιεία Δολωμάτων   Δευ 23 Ιουλ 2012 - 2:49

ΦΕΚ Α`92/29.4.2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠ`ΑΡ. 109
Αλιεία δολωμάτων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

`Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 10 και 20 του Ν.Δ. 420/1970 "Αλιευτικός Κώδιξ" (Α` 27),
όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.
1740/1987 "Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών
ιχθυοτρόψων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις" (Α` 221) και
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 "Ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας
του και άλλες διατάξεις" (Α` 70).

β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα"
(Α` 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση του Ν. 1712/1987 για τον
εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (Α` 154) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α` 38).

2. Την 485/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο
καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο" (Β` 1485).

3. Την 217/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την 163/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

Σκοπός-Ορισμοί.

1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η ρύθμιση της αλιείας και
εμπορίας των θαλάσσιων ζώντων δολωμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των
ψαριών, που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική και ερασιτεχνική
αλιεία, ολόκληρα ή τεμαχισμένα.

2. Ως "ζώντα δολώματα", πλην ψαριών, κατό την έννοια του παρόντος
διατάγματος, θεωρούνται τα είδη των υδρόβιων οργανισμών, νεκρών ή
ζωντανών, που ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος.

3. Η αλιεία ψαριών, ως ζώντων δολωμάτων, υπόκειται στις ισχύουσες
διατάξεις περί αλιείας ψαριών.


Αρθρο 2

Αλιευτικά εργαλεία.

1. Η αλιεία των ζώντων δολωμάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 1 του παρόντος και μόνον αυτών, αποκλειομένης της αλιείας,
ως δολώματος, οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού, διενεργείται σε
όλη την Επικράτεια:

α). Με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματικής παρόκτιας
αλιείας, από τους επαγγελματίες αλιείς, νομίμους κατόχους των σκαφών
αυτών, με τη χρήση των παρακάτω περιγραφομένων εργαλείων που
απεικονίζονται στο παράρτημα ΙΙ:

αα) Φτυάρι

Το μεταλλικό μέρος έχει μήκος μέχρι είκοσι πέντε (25) εκατοστά και
πλάτος μέχρι δώδεκα (12) εκατοστά και το κοντάρι έχει μήκος μέχρι
εκατόν δέκα (110) εκατοστά

ββ) Πιρούνα

Το μεταλλικό μέρος έχει συνολικό πλάτος μέχρι δέκα έξι (16) εκατοστά,
φέρει μέχρι επτά (7) δόντια, μήκους μέχρι είκοσι (20) εκατοστά το
καθένα και το κοντάρι έχει μήκος μέχρι εκατόν δέκα (110) εκατοστά.

γγ) Σπάτουλα

Το μεταλλικό μέρος έχει μήκος μέχρι δέκα πέντε (15) εκατοστά, πλάτος
μέχρι δέκα (10) εκατοστά και η λαβή έχει μήκος μέχρι δέκα πέντε (15)
εκατοστά.

δδ) Δίχτυ

Το άνοιγμα του ματιού είναι τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστά,
μετρούμενο κατό τη διαγώνιο, έχει πλάτος (άλτος) μέχρι ένα (1) μέτρο
και μήκος μέχρι έξι (6) μέτρα. Φέρει φελλούς, όχι όμως μολύβια.

εε) Καταδυτική μηχανή

Υποβρύχια αλιεία και συλλογή από δύτη με τη χρησιμοποίηση μόνιμου
συστήματος παροχής αέρα (αεροσυμπιεστή), τοποθετημένου στο σκάφος
(καταδυτική μηχανή), όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του π.δ 86/1998
"Αλιεία οστράκων" (Α 78).

β) Με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της ερασιτεχνικής αλιείας, από
τους ερασιτέχνες αλιείς κατόχους των σκαφών αυτών, με φτυάρι και
σπάτουλα, επιτρεπομένης και της ελεύθερης κατάδυσης με τη χρήση ειδικών
γυαλιών με αναπνευστήρα (μάσκα).

Η αλιεία ζώντων δολωμάτων, με φτυάρι και σπάτουλα, επιτρέπεται και
στους ερασιτέχνες αλιείς, που διενεργούν ερασιτεχνική αλιεία από την
ακτή.

2. Απαγορεύεται η χρήση κάθε παραλλαγής των αλιευτικών εργαλείων και
μεθόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ως και
κάθε άλλου μέσου ή εργαλείου που δεν αναφέρεται στο παρόν διάταγμα.

Αρθρο 3

Ρύθμιση Αλιείας.

1. Οι επαγγελματίες αλιείς επιτρέπεται να αλιεύουν όλα τα είδη ζώντων
δολωμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα I. Οι απαγορευτικές περίοδοι
αλιείας ανά είδος, τα επιτρεπόμενα μεγέθη και οι επιτρεπόμενες
ποσότητες ανά σκάφος, αναφέρονται επίσης στο παράρτημα I. Η αλιεία με
καταδυτική μηχανή απαγορεύεται το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου
μέχρι και 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους, τηρουμένων και των απαγορευτικών
περιόδων αλιείας ανά είδος.

2. Οι ερασιτέχνες αλιείς επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο τα είδη ζώντων
δολωμότων Ophelia bicomis (σκουλίκι της όμμου), Pateila spp (πεταλίδα)
και Paguea (κατσιμόμαλο, στρομπόρι, ποδαράτο, ποpφύρα, κυρίκι,
σκαλτσίνι), που καταγράφονται στο παράρτημα Ι με αύξοντες αριθμούς 6, 9
και 16, τις επιτρεπόμενες για αυτό περιόδους αλιείας και σε ποσότητες
μέχρι 30 ατόμων ανά είδος, ημέρα και ερασιτέχνη αλιέα, χωρίς σκάφος, ή
μέχρι 60 ατόμων ανά είδος, ημέρα και σκάφος τηρουμένων και των
διατάξεων του π.δ 373/85 "Ερασιτεχνική - Αθλητική Αλιεία".

3. Η αλιεία ζώντων δολωμάτων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της
ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μέχρι μία (1)
ώρα πριν τη δύση του ηλίου.

Αρθρο 4

Περιοχές αλιείας.

1. Η αλιεία δολωμάτων επιτρέπεται:

α) Σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, εκτός λιμανιών και εν γένει
λιμενικών εγκαταστάσεων, όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, περιοχών
ναυαγίων, ναρκοπεδίων, συνήθους πορείας πλοίων, ενόλιων αρχαιοτήτων
(ναυαγίων, βυθισμένων πόλεων κ.ά.), ειδικά απαγορευμένων για την αλιεία
περιοχών -όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις-, οργανωμένων περιοχών λουομένων, καθώς και
περιοχών κλειστών, για λόγους ασφαλείας και προστασίας.

β) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια μισθωμένων
θαλάσσιων εκτάσεων όπου λειτουργούν υδατοκαλλιεργητικές μονάδες και 500
λίτρων ακτινοειδώς από θυννεία, στόμια λιμνοθαλασσών ή ιχθυοτροφείων.

2. Στις επιτρεπόμενες περιοχές η αλιεία ζώντων δολωμάτων διενεργείται
τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων, των διατάξεων που αφορούν στην
υγιεινή και την ασφάλεια και των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1933 "Περί
Αρχαιοτήτων" (Α 275) -με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που
εντοπιστούν στο βυθό αρχαία, απαγορεύεται η ανέλκυση, μετακίνηση ή
φωτογρόφησή τους και πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη
Εταιρεία Αρχαιστήτων, ή η αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Αρθρο 5

Κανόνες εμπορίας και χρήσης.

Απαγορεύεται:

α) Η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η
μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς
πώληση, η πώληση και η εμπορία των ειδών ζώντων δολωμάτων που δεν έχουν
αλιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθώς και των ειδών που
δεν περιλαμβάνονται στα είδη του παραρτήματος I.

β) Η διακίνηση και εμπορία εντός της Χώρας, των ειδών ζώντων
δολωμάτων του Παραρτήματος Ι, που προέρχονται από Χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και από Τρίτες Χώρες, εφόσον δεν έχουν το καθοριζόμενο σε αυτό
ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος, καθώς και των ειδών ζώντων δολωμάτων που
δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι.

γ) Η χρήση ζώντων δολωμάτων που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των
προηγουμένων εδαφίων του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 6

Παραρτήματα.


Προσαρτώνται και απστελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος
τα κατωτέρω Παραρτήματα Ι και II.

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα 22 Απριλίου 2002

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΧΡ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡ. ΔΡΥΣ

_________________
Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ!!!!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
 
Αλιεία Δολωμάτων
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Hellenic Coast Guard :: Ενότητες :: Αλιεία :: Επαγγελματική Αλιεία :: Νομοθεσία-Βοηθήματα-
Μετάβαση σε: