ΑρχικήΑρχική  ΦόρουμΦόρουμ  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Σημαντικό -- Exclamation ΠΡΟΦΙΛ

Μοιραστείτε | 
 

 Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. -1-

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
moystakias
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 437
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : Ρέθυμνο Κρήτης

ΔημοσίευσηΘέμα: Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. -1-   Κυρ 8 Ιουλ 2012 - 13:06

Αριθ. 3131.1/01/93 (Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ Β'431/1993) 'Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ.1 "Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος".


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ 40Α/18.3.1991)
"Περί Μονάδας Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες
διατάξεις περί αυτού" που αντικαθιστά το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973
(ΦΕΚ 261 Α'/03.10.73) περί Κ.Δ.Ν.Δ.

2. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα που εκδόθηκε από τον Αρχηγό του
Λιμενικού Σώματος με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.

3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/92 (ΦΕΚ 154Α'/10.9.92).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

'Αρθρο μόνο

α. Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένος με αριθ. 1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1

"Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος"

Ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος

'Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 ΒΔ Κωδικοποιημένου
Νόμου 499/47 "περί Πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών
Αρχών" (ΦΕΚ 162-Α) συνδιαζόμενες με τα άρθρα 141 - 157 του ΝΔ 187/73 με
το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 6 Α).

β. Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 - Α/ 03.10.73) "Περί
Κ.Δ.Ν.Δ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο 10 του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ 40
Α/91) "Περί Μονάδος Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και
άλλες διατάξεις περί αυτού".

γ. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/0 "Περί αρμοδιότητας του ΛΣ και σχέσεων
προς τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας" (ΦΕΚ 39 - Α).

δ. Το άρθρο 188 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α/73) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 32/74 (ΦΕΚ 248Α'/74).

ε. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/92 (ΦΕΚ 154/Α 10.9.92).

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διατάσσουμε:

'Αρθρο 1.

'Ορια Ισχύος

Ο παρών "Γενικός Κανονισμός Λιμένα" ισχύει για τα λιμάνια, τους
όρμους και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής
Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

'Αρθρο 2.

Ορισμοί

1- Ρυμουλκό λιμένος είναι κάθε ρυμουλκό το οποίο εφοδιάζεται με άδεια
της Λιμενικής Αρχής για τη διενέργεια ρυμουλκικών εργασιών στην περιοχή
δικαιοδοσίας της.

2.- Ρυμουλικική εργασία λιμένος είναι η προσφερόμενη από τα ρυμουλκά
λιμένος κάθε είδους υπηρεσία, κυρίως η πραγματοποίηση ρυμουλκήσεων,
πλευρίσεων και αποπλευρίσεων των καταπλεόντων και αποπλεόντων πλοίων, η
παροχή υπηρεσιών επιφυλακής κ.λπ.

3. Ρυμουλκό επιφυλακής είναι το ρυμουλκό λιμένος το οποίο παραμένει
σε ετοιμότητα πλησίον πλοίου κάθε κατηγορίας το οποίο, λόγω της
καταστάσεώς του (μηχανική βλάβη, βλάβη πηδαλίου κ.λπ.) ή του είδους του
φορτίου που μεταφέρει ή φορτοεκφορτώνει, απαιτείται από την ισχύουσα
νομοθεσία ή μετά από απόφαση της Λιμενικής Αρχής να προσλάβει ρυμουλκό
για την ασφάλεια παρακειμένων εγκαταστάσεων ή των διερχομένων πλοίων.

4.- Αδεια ρυμουλκού λιμένος είναι η χορηγούμενη από την Λιμενική Αρχή
άδεια σε ρυμουλκό που πληροί όλες τις προυποθέσεις που απαιτούνται από
τον παρόντα κανονισμό.

5. Ρυμουλκό ασφαλείας είναι το ρυμουλκό λιμένος το οποίο μετά από
απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του
λιμένος τίθεται στη διάθεσή της, κανονικά επανδρωμένο, για την
αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού.


'Αρθρο 3.

Ανώτατος αριθμός ρυμουλκών λιμένος

Ο ανώτατος αριθμός των ρυμουλκών λιμένος για την κάλυψη των αναγκών
κάθε λιμένος καθορίζεται με Ειδικούς Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής
Αρχής.
'Αρθρο 4.

'Αδειες ρυμουλκών λιμένα-Δικαιολογητικά

- 1. Για την απασχόληση ρυμουλκού σε ρυμουλκικές εργασίες λιμένος
απαιτείται να εφοδιασθεί από τη Λιμενική Αρχή με άδεια ρυμουλκού
Λιμένος.

2.- Για την απόκτηση της άδειας του ρυμουλκού λιμένος το ρυμουλκό
πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των 20 ετών και ο πλοιοκτήτης να
υποβάλει στη Λιμενική Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α-Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του πλοιοκτήτη και τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του πλοίου.

β. Εγγραφο εθνικότητας και τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις
πιστοποιητικά ασφαλείας του σκάφους.

γ. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και της υπέρ
του ΝΑΤ εισφοράς που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Ν. 2008/92 ή
τμήματος αυτών σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση
εκτελέσεως από το ρυμουλκό φυλακών ασφαλείας στο λιμάνι. Η υποχρέωση
αυτή θα καταχωρείται στην χορηγούμενη άδεια και δεν παρέχει δικαίωμα
για αποζημίωση από το Δημόσιο ανεξάρτητα από την παροχή ή όχι υπηρεσιών
κατά την διάρκεια φυλακής του ρυμουλκού.

3.- Ρυμουλκά που ασχολούνται με ρυμουλκικές εργασίες λιμένος αλλά
ανήκουν ή εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες εγκαταστάσεων ιδιωτικών
επιχειρήσεων (διυλιστηρίων κ.λπ.) δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με
άδεια ρυμουλκού λιμένος.

4- Ρυμουλκά τα οποία ανήκουν και εξυπηρετούν εταιρείες κατασκευής
λιμενικών έργων δεν υποχρεούνται να εφοδιαστούν με άδεια ρυμουλκού
λιμένος.


'Αρθρο 5.

Αντικατάσταση ρυμουλκού Λιμένος

1.- Ρυμουλκό λιμένος δύναται να αντικατασταθεί από άλλο οριστικά,
εφόσον υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
2 του άρθρου 4 δικαιολογητικά και το νέο ρυμουλκό να είναι ηλικίας
μικρότερης των 20 ετών. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται η εισφορά του
ΝΑΤ και το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, που προβλέπονται στην παράγραφο
2 περιπτώσεις δ,ε και στ του άρθρου 39 του Ν. 2008/92 εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 10.

2.- Η άδεια του ρυμουλκού λιμένος που αντικαθίσταται οριστικά,
ανακαλείται με απόφαση της Λιμενικής Αρχής και χορηγείται νέα στο
ρυμουλκό το οποίο αντικατέστησε το αποσυρόμενο.

'Αρθρο 6.

Ρυμούλκιση πλοίων.

1.- Οι ρυμουλκήσεις των πλοίων που είναι υπόχρεα σε ρυμούλκιση
διενεργούνται από ρυμουλκά ισχύος τετρακοσίων (400) τουλάχιστον ίππων.

2.- Η χρησιμοποίηση ρυμουλκού πλοίου είναι υποχρεωτική για όλα τα
πλοία κατά την είσοδο και έξοδο από λιμάνι, την πρόσδεσή τους και την
αγκυροβολία τους.

3.-Από την υποχρεωτική ρυμούλκιση εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες
πλοίων εκτός εάν κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής δυσμενείς συνθήκες
ή άλλοι λόγοι επιβάλλουν την ρυμούλκιση:

α) Τα κάτω των 1000 κόρων ολικής χωρητικότητας.

β) Τα με Ελληνική σημαία Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ,Φ/Γ και Φ/Γ- Ο/Γ πλοία που
εκτελούν ακτοπλοία και Ε/Γ-Ο/Γ ακτοπλοίας έστω και εάν επεκτείνουν τα
ταξίδια τους σε λιμάνια του εξωτερικού,

γ) Τα με Ελληνική σημαία τουριστικά πλοία που εκτελούν
προγραμματισμένα τακτικά κυκλικά τουριστικά ταξίδια, επί ένα
τουλάχιστον τρίμηνο, κάθε χρόνο μεταξύ Ελληνικών λιμένων και που
επεκτείνουν τα ταξίδια τους σε λιμένες του εξωτερικού.

δ) Τα Ελληνικά πολεμικά πλοία.

ε) Τα πλοία που καταπλέουν ή αποπλέουν από τα αγκυροβόλια (ράδες).

4.- Η ρυμούλκιση είναι υποχρεωτική για πλοία οποιασδήποτε
χωρητικότητας όταν έχει διαπιστωθεί βλάβη ή ζημιά στο σύστημα
αναπόδισης, στο μηχανισμό πηδαλουχίας ή στον εξαρτισμό αγκυροβολίας.

5.- Ο Προσδιορισμός του αριθμού των ρυμουλκών και η απαιτούμενη
ιπποδύναμη κάθε χρησιμοποιούμενου ρυμουλκού για ρυμούλκιση πλοίου
ανήκει στην αρμοδιότητα του πλοιάρχου του πλοίου, ο οποίος οφείλει να
λάβει υπόψη τις ανάγκες ασφαλούς ρυμούλκισης και ιδιαιτέρως τις
ελικτικές ικανότητες του πλοίου, την κατάσταση φόρτωσής του τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τις εν γένει συνθήκες του λιμένος.
'Αρθρο 7.

Ρυμουλκό επιφυλακής

1.- 'Οπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η πρόσληψη ρυμουλκού
επιφυλακής το ρυμουλκό λιμένος που θα εκτελέσει την επιφυλακή θα πρέπει
να έχει ισχύ ανάλογη με την χωρητικότητά του προς φύλαξη πλοίου κατά
την εκτίμηση και με ευθύνη του Πλοιάρχου. Για τον προσδιορισμό της
ισχύος αυτής παρατίθεται ο κατωτέρω ενδεικτικός πίνακας:

α) Για πλοία μέχρι 1.000 κοχ απαιτείται Ρ/Κ ισχύος τουλάχιστον 400
ΒΗΡ.

β) Για 1001 μέχρι 2.500 κοχ απαιτείται Ρ/Κ ισχύος τουλάχιστον 500
ΒΗΡ.

γ) Για 2501 μέχρι 5.000 κοχ απαιτείται Ρ/Κ ισχύος τουλάχιστον 600
ΒΗΡ.

δ) Για 5001 μέχρι 10.000 κοχ απαιτείται Ρ/Κ ισχύος τουλάχιστον 900
ΒΗΡ.

ε) Για 10.001 μέχρι 15.000 κοχ απαιτείται Ρ/Κ ισχύος τουλάχιστον
1.000 ΒΗΡ.

στ) Για 15.001 μέχρι 25.000 κοχ απαιτείται Ρ/Κ ισχύος τουλάχιστον
1.500 ΒΗΡ.

ζ) Για 25.001 μέχρι 40.000 κοχ απαιτείται Ρ/Κ ισχύος τουλάχιστον
2000 ΒΗΡ ή δύο ρυμουλκά, συνολικής ισχύος 2.000 ΒΗΡ.

η) Για πλοία 40.001 μέχρι 55.000 κοχ απαιτείται ρυμουλκό τουλάχιστον
2.200 ΒΗΡ ή δύο (2) ρυμουλκά, συνολικής ισχύος 2.200 ΒΗΡ.

θ) Για πλοία 55.001 - 70.000 κοχ απαιτείται ρυμουλκό τουλάχιστον 2500
ΒΗΡ ή (2) ρυμουλκά συνολικής ισχύος τουλάχιστον 2.500 ΒΗΡ.

ι) Για πλοία 70.001 κοχ και άνω δύο (2) ρυμουλκά ισχύος τουλάχιστον
3.500 ΒΗΡ έκαστο ή τρία (3) ρυμουλκά συνολικής ισχύος 7.000 ΒΗΡ.

2.- Κατ' εξαίρεση δεν θεωρείται επιβεβλημένη η ύπαρξη ρυμουλκού
επιφυλακής ανά πλοίο χωριστά οσάκις στον ίδιο προβλήτα διενεργούνται
ταυτοχρόνως φορτοεκφορτώσεις από ομάδα πλοίων μέχρι δύο (2). Στην
περίπτωση αυτή ένα (1) ρυμουλκό επιφυλακής μπορεί να εξυπηρετεί την
ομάδα πλοίων, η δε ισχύς του θα είναι ανάλογη της χωριτικότητας του
μεγαλύτερου προς φορτοεκφόρτωση πλοίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των
οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.- Τα ρυμουλκά που χρησιμοποιούνται για επιφυλακή, πρέπει να φέρουν
τον κατά τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενο εξοπλισμό για ρυμουλκό
επιφυλακής, καταχωρουμένης σχετικής μνείας στην χορηγούμενη, από τη
Λιμενική Αρχή, άδεια.

4. Ναυαγοσωστικά πλοία δύνανται, μετά από έγκριση της Λιμενικής Αρχής
να χρησιμοποιηθούν για εργασίες ρυμουλκού επιφυλακής του παρόντος
άρθρου με την προϋπόθεση ότι έχουν χαρακτηρισθεί και ως ρυμουλκά από
την Διεύθυνση Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και επί πλέον φέρουν τον
προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις πρόσθετο εξοπλισμό ρυμουλκού
για εκτέλεση επιφυλακής και τα υπάρχοντα ρυμουλκά δεν επαρκούν για την
κάλυψη των αναγκών του λιμένα.

5. Υπεύθυνος για την τήρηση των παραγρ. (1) και (2) του παρόντος
άρθρου είναι ο "υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης" που προβλέπεται
από το άρθρο 3 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα "περί μέτρων ασφαλείας
κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή
εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών χημικών χύμα και
υγροποιημένων αερίων χύμα που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια".


'Αρθρο 8.

Ρυμουλκό ασφαλείας

1. Η Λιμενική Αρχή δύναται να καθορίζει με απόφασή της κάθε μήνα,
ανάλογα με τον αριθμό ρυμουλκουκών λιμένα και τις ειδικές συνθήκες της
περιοχής, τον τρόπο και τον χρόνο φυλακής των ρυμουλκών ασφαλείας του
λιμένος της.

2. Ειδικώτερα για τις περιοχές Πειραιά και Θεσσαλονίκης και για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων σε πλοία ή εγκαταστάσεις
είναι υποχρεωτική η παραμονή, ενός τουλάχιστον ρυμουλκού ασφαλείας από
ώρας 22.00 μέχρι 06.00 της επομένης.

3. Στην υποχρέωση των προηγουμένων παραγράφων υπόκεινται όλα τα
ρυμουλκά ισχύος τετρακοσίων (400) ΒΗΡ και άνω, που διενεργούν
ρυμουλκικές εργασίες τα οποία θα είναι κανονικά επανδρωμένα και θα
τελούν υπό τις οδηγίες της οικείας Λιμενικής Αρχής.

4. Τα ρυμουλκά ασφαλείας μπορούν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια
της φυλακής τους σε ρυμουλκικές εργασίες, μετά από άδεια της Λιμενικής
Αρχής με την προϋπόθεση ότι οι κυβερνήτες τους θα διατηρούν συνεχή
επαφή με τη Λιμενική Αρχή, για την άμεση χρησιμοποίησή τους, εφ' όσον
απαιτηθεί.


'Αρθρο 9.

Ειδικές ρυθμίσεις

1.- Τα ρυμουλκά λιμένος που έχουν άδεια ρυμουλκού μιας Λιμενικής
Αρχής μπορούν να διενεργήσουν ρυμουλκικές εργασίες και στην περιοχή
άλλης Λιμενικής Αρχής.

2. - Τα ρυμουλκά λιμένος μιας Λιμενικής Αρχής που καταπλέουν σε άλλη
Λιμενική Αρχή για εργασία εγγράφονται στον πίνακα της δύναμης των
ρυμουλκών λιμένος της Λιμενικής αυτής Αρχής δυνάμενης να τα
χρησιμοποιήσει και ως ρυμουλκά ασφαλείας λιμένος.

3.- Ρυμουλκά λιμένος των άλλων, πλην Πειραιά, Θεσσαλονίκης και
Ελευσίνας, Λιμενικών Αρχών τα οποία διενεργούν ρυμουλκικές εργασίες
στις περιοχές των Λιμενικών Αρχών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας
για χρονικό διάστημα πέραν του ενός (01) μηνός υποχρεούνται να
καταβάλλουν το υπόλοιπο του προβλεπόμενου για τα ρυμουλκά των περιοχών
αυτών παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και της υπέρ ΝΑΤ εισφοράς.

4.- Ρυμουλκά του παρόντος κανονισμού δύνανται να διενεργήσουν
ρυμούλκηση πλοίου από ένα λιμάνι σε άλλο, εφ' όσον το ρυμουλκό πλοίο
είναι εφοδιασμένο με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αξιοπλοίας.'Αρθρο 10.

Παράβολο Δημοσίου και εισφορές υπέρ ΝΑΤ

Η καταβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 39 του Ν. 2028/92 παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου και εισφορές υπέρ ΝΑΤ για τη χορήγηση αδειών σε
ρυμουλκά πλοία των άρθρων 4, 5 και 11 του παρόντος Κανονισμού γίνεται
κατά το 1/4 με τη χορήγηση της άδειας ρυμουλκού από τη Λιμενική Αρχή
και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) εξαμηνιαίες δόσεις από την ημερομηνία
έκδοσης της άδειας του ρυμουλκού. Προς τούτο γίνεται σχετική εγγραφή
στην χορηγηθείσα άδεια στην οποία αναγράφεται το υπόλοιπο της οφειλής
υπέρ Δημοσίου και ΝΑΤ καθώς η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να
εξοφληθεί.'Αρθρο 11.

Μεταβατικές διατάξεις

1. Αδειες ρυμουλκών λιμένος που έχουν χορηγηθεί από τις Λιμενικές
Αρχές Πειραιά και Ελευσίνας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ειδικών
Κανονισμών Λιμένα Πειραιά 174/92 και 178/93 καθώς και του Ειδικού
Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας 42/92 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη
δημοσίευση του παρόντος Γενικού Κανονισμού.

2. Ρυμουλκά πλοία ανεξαρτήτως ηλικίας των άλλων, πλην Πειραιά και
Ελευσίνας, λιμένων που εργάζονται κατά την ημέρα της δημοσίευσης του
παρόντος και ανεξάρτητα εάν είναι εφαδιασμένα ή όχι με άδεια της
οικείας Λιμενικής Αρχής, πρέπει για να συνεχίσουν να εργάζονται, να
εφοδιασθούν με άδεια της εν λόγω Λιμενικής Αρχής, εφόσον οι πλοιοκτήτες
τους καταθέσουν σ' αυτήν τα προβλεπόμενα στα εδάφια α, β, γ και δ της
παραγρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού δικαιολογητικά εντός
μηνός από τη δημοσίευσή του, άλλως παύουν να εργάζονται.

3.- Αδειες ρυμουλκών που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις
καταργουμένων Ειδικών Κανονισμών επί μέρους Λιμενικών Αρχών, πλην της
παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση
ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού.'Αρθρο 12.

Κυρώσεις

1.- Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού, η ισχύς του οποίου αρχίζει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του
ανατίθεται στα Λιμενικά Οργανα, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές
και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις
κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α'/3.10.73) όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/1985 (ΦΕΚ 76Α/3.5.85).

2.- Σε περίπτωση υποτροπής, δύναται η Λιμενική Αρχή που εξέδωσε την
άδεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιβάλλει ως παρεπόμενη ποινή
και την αφαίρεση της άδειας ρυμουλκού λιμένος ως ακολούθως:

α) Από δέκα (10) ημέρες μέχρι ένα (1) μήνα και

β) Μέχρι τρεις (3) μήνες.

3.- Η άδεια του ρυμουλκού ανακαλείται με απόφαση της οικείας
Λιμενικής Αρχής όταν δεν καταβληθεί το οφειλούμενο υπέρ του Δημοσίου
παράβολο και η εισφορά υπέρ του ΝΑΤ την ημερομηνία που αναγράφεται στη
σχετική άδεια.

'Αρθρο 13.

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού
καταργούνται οι με αριθμό 150/86 (ΦΕΚ 667Β/86), 165/89 (ΦΕΚ 425Β/1989)
και 174/92 (ΦΕΚ 168Β/92) Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά, με αριθμό 42/92 (ΦΕΚ 149 Β/92) Ειδικός Κανονισμός
Λιμένα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας καθώς και κάθε άλλη διάταξη
ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Πειραιάς, 14 Απριλίου 1993

Ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος
Αντιναύαρχος ΛΣ Νικόλαος ΧΑΣΙΩΤΗΣ

β.- Ο Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως της παρούσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργουμένων των με αριθ. 3131/70/90/6.3.90
(ΦΕΚ 463 Β/15.3.90) και 3132/15/91/25.11.91 (ΦΕΚ 1010Β/12.12.91 )
Υπουργικών Αποφάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Απριλίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣΕπιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.mortes.forumgreek.com
 
Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. -1-
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Hellenic Coast Guard :: Ενότητες :: Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας :: Γενικοί Κανονισμοί Λιμένα-
Μετάβαση σε: