ΑρχικήΑρχική  ΦόρουμΦόρουμ  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  
Σημαντικό -- Exclamation ΠΡΟΦΙΛ

Μοιραστείτε | 
 

 Γενικός Κανονισμός Λιμένα αρίθ. -3-

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
moystakias
Διαχειριστές
Διαχειριστές
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 437
Ημερομηνία εγγραφής : 08/07/2012
Τόπος : Ρέθυμνο Κρήτης

ΔημοσίευσηΘέμα: Γενικός Κανονισμός Λιμένα αρίθ. -3-   Κυρ 8 Ιουλ 2012 - 22:58

Αριθ. 3131.1/05/94/Β577/1994.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1940/91 (Α' 40) "περί μονάδος
Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί
αυτού" που αντικαθιστά το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (Α' 261) "περί
Κ.Δ.Ν.Δ.".

2. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 3 που εκδόθηκε από τον Αρχηγό
του Λιμενικού Σώματος με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα
που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.

3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/92 (Α' 154).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσιας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Αρθρο μόνο

α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένος με αριθμ. 3.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ με αριθ. 3.
"Λεμβουχικές εργασίες"

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Εχουμε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του δια του 5 Ιουνίου 1948 ΒΔ Κωδικοποιημένου Νόμου
499/47 περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών"
(Α' 162) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141-157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο
κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α' 261).

β) Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (Α' 261) "περί Κ.Δ.Ν.Δ." όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 Ν. 1940/91 (Α' 40) "περί Μονάδος Ειδικών
Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού".

γ) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 "περί αρμοδιότητας του Λ.Σ. και
σχέσεων προς τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας" (Α' 39).

δ) Το Π.Δ. 387/93 (Α' 165) "περί κατάργησης διατάξεων που περιορίζουν
την ελεύθερη άσκηση των ρυμουλκικών, λεμβουχικών εργασιών και θαλασσίων
ταξί".

ε) το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/92 (Α' 154).

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και εκδίδουμε
τον ακόλουθο Κανονισμό:

Αρθρο 1.

Ορια ισχύος.

Ο παρών "Γενικός Κανονισμός Λιμένα" ισχύει για τα λιμάνια, τους
όρμους και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής
Αρχής της Χώρας.


Αρθρο 2.

Ορισμός λεμβουχικών εργασιών.

"1. α. Οι λεμβουχικές εργασίες συνίστανται στην εκτέλεση με κόμιστρο
μεταφορών φορτίων, συσκευσμένων λιπαντελαίων - ορυκτελαίων, εφοδίων
γενικά ή προσώπων (πληρώματα πλοίων, εργατοτεχνίτες, επισκέπτες,
επιβάτες, ναυτικοί πράκτορες, φύλακες πλοίων ή άλλοι επαγγελματίες
λιμένα), από τις αποβάθρες σε επισκευαζόμενα, αγκυροβολημένα ή
παροπλισμένα εντός ή και εκτός λιμένα πλοία και αντίστροφα, καθώς και
από πλοίο ή αφετηρία κίνησης σε άλλη αφετηρία.

β. Εφόσον δεν προσφέρονται δεξαμενόπλοια (Δ/Ξ) μεταφοράς λιπαντελαίων
- ορυκτελαίων, είναι επιτρεπτή η χύμα (διά μεταγγίσεων) μεταφορά τους,
μέχρι της ποσότητας κάθε φορά των τριάντα (30) τόννων, σε πλοία από
φορτηγές λάντζες που διαθέτουν κατάλληλες δεξαμενές και εξοπλισμό υπό
την προϋπόθεση τήρησης των φορολογικών - τελωνειακών διατυπώσεων και
την προηγούμενη διαπίστωση της καταλληλότητας της φορτηγού λάντζας, από
την Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ), για την εκτέλεση των
συγκεκριμένων μεταφορών από πλευράς Κανονισμών ασφάλειας και προστασίας
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.".

***Η εντός " " παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 του
Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 11 (ΥΑ 3131/1.22.95/15-22.12.1995
ΦΕΚ Β'1064).

2. Στις λεμβουχικές εργασίες υπάγονται επίσης η πρόσδεση και λύση των
πλοίων που διενεργείται από ειδικά σκάφη, εφόσον η εργασία αυτή δεν
εκτελείται διαφορετικά.

3. Λεμβούχος κατά τον παρόντα Κανονισμό νοείται το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ιδιόκτητο λέμβο (λάντζα) γραμμένη στα οικεία
βιβλία (μητρώα) της Λιμενικής Αρχής".

4. Οπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος "λάντζα" νοείται
μηχανοκίνητο σκάφος το οποίο εκτελεί τις εργασίες της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.


Αρθρο 3.

Χορήγηση αδειών λαντζών - Δικαιολογητικά.

1. Για την απόκτηση της άδειας λάντζας πρέπει ο λεμβούχος (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) να υποβάλει στην Λιμενική Αρχή τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

Α' ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

α) Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του σκάφους.

β) Εγγραφο εθνικότητας και τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις
πιστοποιητικά ασφαλείας του σκάφους.

γ) Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου απαιτείται.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση
εκτέλεσης φυλακών ασφαλείας στο λιμάνι. Η υποχρέωση αυτή θα
καταχωρείται στην χορηγούμενη άδεια και δεν παρέχει δικαίωμα για
αποζημίωση από το δημόσιο ανεξάρτητα από την παροχή ή όχι υπηρεσιών
κατά την διάρκεια της φυλακής.

ε) Φωτοαντίγραφο εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση από την οποία να
προκύπτει ότι εψήφισε κατά τις τελευταίες εκλογές.

Β' ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

α) Τα με στοιχεία α, β, γ και δ, των εδαφίων της παρ. 1Α του παρόντος
άρθρου.

β) Να έχουν ως σκοπό την εκτέλεση λεμβουχικών εργασιών σύμφωνα με
το Καταστατικό τους.

γ) Να μη συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις
μεταφορών.

2. Ο λεμβούχος πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία, εντός της περιφέρειας
της απογράφουσας Λιμενικής Αρχής ή εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
να έχει την έδρα του στην ίδια περιφέρεια.

3. Οι ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα, λαντζών πρέπει να πληρούν και τις
προϋποθέσεις του εδαφίου ε του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού. Για τα
Νομικά πρόσωπα η προϋπόθεση αυτή συντρέχει στο πρόσωπο του νομικού
εκπροσώπου τους.

4. Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η χορήγηση μιας (1) μόνο
άδειας λάντζας.

5. Οι άδειες λαντζών και του προσωπικού των, που εργάζονται στις
περιοχές των Λιμενικών Σταθμών ή Υπαλλήλων Λιμένων, εκδίδονται από τις
προϊστάμενές τους Λιμενικές Αρχές.

6. Ολες οι λάντζες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τα απαιτούμενα
ναυτιλιακά έγγραφα και να τηρούν τις εκάστοτε διατάξεις του ΝΑΤ ως προς
τον εφοδιασμό τους με ναυτολόγιο και να τηρούν τις διατάξεις ΥΕΝ/ΔΝΕΡ
ως προς την σύνθεση του πληρώματός τους.


Αρθρο 4.

Λάντζες ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων.

1. Οι λάντζες οι οποίες ανήκουν και εξυπηρετούν αποκλειστικά τις
ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις και έχουν ως σκοπό την χωρίς
κόμιστρο μεταφορά προσώπων, μηχανημάτων κ.λπ. για τις ανάγκες τους
υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδική άδεια λάντζας από την Λιμενική
Αρχή, τηρουμένων, των προϋποθέσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 και των
άρθρων 5, 7 και 9 του παρόντος Κανονισμού.

2. Η κάθε μία από τις επιχειρήσεις αυτές επιτρέπεται να διαθέτει μία
μόνο λάντζα εφόσον απασχολεί σε μόνιμη βάση προσωπικό τουλάχιστον
τριάντα (30) ατόμων.


'Αρθρο 5

Καταλληλότητα Λαντζών

1. Για τη χορήγηση νέων αδειών, τα σκάφη (λάντζες) πρέπει να είναι
ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών, η οποία υπολογίζεται από την 31
Δεκεμβρίου του ετους καθέλκυσής τους, τα δε τεχνικά τους χαρακτηριστικά
(τεχνικές προδιαγραφές) καθορίζονται με Ειδικό Κανονισμό Λιμένα που
εκδίδεται κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 156 του ΝΔ 187173
(ΦΕΚ 261-Α/3-10-73), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.
1940/91 ΦΕΚ 40-Α/91 ).

2. Πριν από την εκδοσή του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ειδικού
κανονισμού Λιμένα, ζητείται η γνώμη των χρηστών και ιδιοκτητών των ήδη
εφοδιασμένων με άδειες λαντζών, ενώ για τον καθορισμό των τεχνικών
χαρακτηριστικών (τεχνικών προδιαγραφών) λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ των
άλλων, η κατηγορία (επιβατηγές- φορτηγές), ο προορισμός των λαντζών
καθώς και οι τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε
λιμένα."

***Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 της υπ'αριθμ.
3131.1/10/94/1-18.11.1994 απόφασης του Υπουργού Εμπ.Ναυτιλίας
(ΦΕΚ Β'858) (Γεν.Καν/σμός Λιμένα αριθ.6).


'Αρθρο 6

Εκτέλεση λεμβουχικών εργασιών

1. Οι λεμβουχικές εργασίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του
παρόντος Κανονισμού, εκτελούνται από σκάφη (λάντζες) που είναι
εφοδιασμένα με σχετική άδεια από την οικεία Λιμενική Αρχή.

2. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσεως λέμβων, ρυμουλκών, πλοιαρίων
ιδιόκτητων πλωτών μέσων και λέμβων του εξαρτισμού των πλοίων για την
εκτέλεση των λεμβουχικών εργασιών που παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται
μόνον όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι κατά την κρίση της Λιμενικής
Αρχής."

***Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 της υπ'αριθμ.
3131.1/10/94/1-18.11.1994 απόφασης του Υπουργού Εμπ.Ναυτιλίας
(ΦΕΚ Β'858) (Γεν.Καν/σμός Λιμένα αριθ.6).


Αρθρο 7.

Λάντζες ασφαλείας.

1. Η Λιμενική Αρχή μπορεί με απόφασή της, να καθορίζει κάθε μήνα,
ανάλογα με τον αριθμό των λαντζών του λιμένα της και τις ειδικές
συνθήκες της περιοχής, τον τρόπο και τον χρόνο φυλακής των λαντζών
ασφαλείας στο λιμάνι της.

2. Οι λάντζες ασφαλείας μπορούν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια της
φυλακής τους σε λεμβουχικές εργασίες, ύστερα από άδεια της Λιμενικής
Αρχής με την προϋπόθεοη ότι οι κυβερνήτες τους θα διατηρούν συνεχή
επαφή με την Λιμενική Αρχή, για την άμεση χρησιμοποίησή τους, εφόσον
απαιτηθεί.

Αρθρο 8.

Αντικατάσταση λαντζών

1. Οποιαδήποτε λάντζα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη εφόσον
υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου
3 δικαιολογητικά, και το νέο σκάφος να πληροί τους όρους του άρθρου 5
του παρόντος.

2. Η άδεια της λάντζας που αντικαθίσταται ανακαλείται με απόφαση της
Λιμενικής Αρχής και χορηγείται νέα στην λάντζα που αντικατέστησε την
αποσυρόμενη.


Αρθρο 9.

Κυβερνήτες λαντζών

Οι κυβερνήτες των λαντζών πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

α) Να κριθούν ικανοί από την κατά τόπους Υγειονομική Επιτροπή
Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΑΝΕΘ) για την υπηρεσία που πρόκειται να
αναλάβουν στην λάντζα, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα απόφαση
ΥΕΝ/ΔΝΕΡ. Εκτός από την αρχική υγειονομική εξέταση, οι λεμβούχοι
επανεξετάζονται υποχρεωτικά ανά 5ετία, ύστερα από την παρέλευση του
55ου έτους.

Επίσης υποχρεωτική επανεξέταση γίνεται εάν μεσολαβήσει σοβαρή
ασθένεια ή ατύχημα δυνάμενα να έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα προς
εργασία του λεμβούχου.

β) Να ειναι απογεγραμμένοι ναυτικοί ή μεμονωμένοι εργάτες θαλάσσης
ή ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ σε περίπτωση που εργάζονται σε σκάφος το οποίο
δεν υποχρεούται να εφοδιασθεί με ναυτολόγιο σύμφωνα με τις ισχύουσες
κδθε φορά διατάξεις περί ΝΑΤ.

γ) Να κατέχουν το προβλεπόμενο για την κατηγορία του σκάφους
αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που απαιτείται για την διακυβέρνησή του
ή άδεια χειριστή πηδαλιούχου, οπου αυτή προβλέπεται από την κάθε φορά
ισχύουσα σχετική απόφαοη ΥΕΝ/ΔΝΕΡ, η οποία χορηγείται ύστερα από
εξετάσεις ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση της Λιμενικής
Αρχής εφόσον εχουν είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τουλάχιστον προϋπηρεσία
σε εμπορικά πλοία, σε πλοία του Π. Ν. ή Λ.Σ. και σε ειδικότητες
καταστρώματος - μηχανής - ασυρμάτου ή τρία (3) τουλάχιστον έτη ως
βοηθοι λεμβούχου ή αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσια ναυτικού
βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον τριάυτα (3Ο) μηνών.

δ) Να ειναι υπήκοοι Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην
Ελβετίας.

ε) Να μην εχουν καταδικαστεί οποτεδήποτε και τελεσίδικα για κανένα
από τα αδικήματα ληστείας, ανθρωποκτονιας από πρόθεση, λαθρεμπορίας,
κατοχής, χρήσης και εμποριας ναρκωτικών εκμετάλλευσης πορνών και σωμα-
τεμποριας, αποπλάνησης, βιασμού, εξαναγκασμού σε ασέλγεια, κλοπής,
πλαστογραφίας, απάτης, υπεξαιρεσης, παράβασης του Νόμου περι προστασιας
του Εθνικού Νομισματος, παράνομης αλιείας με χρήση εκρηκτικών ή χη-
μικών ή φυτικών υλών (Ν.Δ. 42Ο/1970).

ζ) Να είναι εφοδιασμένοι με πτυχίο Σχολής Σωστικών - Πυροσβεστικών
Μέσων.

στ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσιας, σε
περιπτωση που συνταξιοδοτούνται από οποιοδήποτε φορέα.


Αρθρο 10.

Βοηθοί λεμβούχων.

1. Στα σκάφη τα οποία δεν υποχρεούνται στην τήρηση ναυτολογίου
επιτρέπεται να προσλαμβάνουν βοηθούς λεμβούχων ύστερα από έγκριση της
Λιμενικής Αρχής οι οποιοι υποχρεούνται να συνεπιβαίνουν με σκοπό να
βοη- θούν.

2. Οι βοηθοι λεμβούχων μπορούν να αναλάβουν την δια- κυβέρνηση της
λάντζας εφόσον είναι κάτοχοι άδειας χει- ριστή - πηδαλιούχου ή αλλου
πτυχιου ανώτερης κατηγο- ριας καταστρώματος.

3. Οι βοηθοι λεμβούχων πρέπει να ειναι πεπειραμένα άτομα που
συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προύπο- θέσεις του αρθρου 9 του
παρόντος Κανονισμού , εξαιρου- μένης της περιπτώσεως με τα στοιχεια (γ)
και να ειναι ηλι- κιας όχι μικρότερης των δέκα οκτώ (18) ετών.


Αρθρο 11.

Μεταβιβαση αδειών λαντζών.

1. Οι άδειες των λαντζών μεταβιβάζονται ελεύθερα και ακολουθούν τα
σκάφη για όσο χρόνο αυτά απασχολούνται στην εκτέλεση λεμβουχικών
εργασιών.


Αρθρο 12.

Αφετηριες

1. Οι αποκλειστικές αφετηρίες των λαντζών για την διε- νέργεια των
λεμβουχικών εργασιών καθορίζονται με από- φαση της Λιμενικής Αρχής
ανάλογα με τις ανάγκες του λι- μένα. Με την Ιδια απόφαση καθορίζεται
και η περιοχή κυ- κλοφορίας των λαντζών, ανάλογα με το Π.Γ.Ε., η οποία
καταχωρειται στην χορηγούμενη από τη Λιμενική Αρχή άδεια.

2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η προσέγγιση (άφιξη - αναχώρηση)
των λαντζών σε άλλο σημειο του λι- μένα, χωρις άδεια της Λιμενικής
Αρχής.


Αρθρο 13.

Διάκριση λαντζών

1. Οι λάντζες διακρίνονται από την ΔΕΕΠ σε "λάντζες μεταφοράς
επιβατών" και κλάντζες μεταφοράς φορτίων" με αντίστοιχη εγγραφή στο ΠΓΕ
καθεμιάς.

2. Οι κλάντζες μεταφοράς επιβατών" απασχολούνται ι κλειστικά με την
μεταφορά προσώπων που μπορούν να φέρουν και τις συνήθεις αποσκευές
τους, οι δε αλάντζες μεταφοράς φορτίων" με την αποκλειστική μετα-
φορά φορτιων - εφοδιων γενικά. Στις τελευταιες επιτρέπεται η
επιβιβαση μόνο των συνοδών τους (τροφοδότες - τελωνειακά όργανα κ.Απ.).

3. εφόσον δεν υπάρχει μια από τις πιο πάνω κατηγορίες λαντζών ειναι
δυνατόν η μεταφορά προσώπων και πραγμάτων να πραγματοποιειται από την
Ιδια λάντζα με την προϋπόθεση ότι αυτή θα ειναι εφοδιασμένη με
αντιστοιχο Π.Γ.Ε.


Αρθρο 14.

Εμφάνιση προσωπικού

1. Οι λεμβούχοι, οι βοηθοι λεμβούχων και γενικά το πλήρωμα κάθε
λάντζας μεταφοράς επιβατών κατά την διάρκεια της εργασιας πρέπει να
φέρουν ευπρεπή ενδυμασια.


Αρθρο 15.

Καθορισμός δρομολογιων

1. Η Λιμενική Αρχή διατηρει το δικαιωμα καθορισμού υποχρεωτικών
δρομολογιων των λαντζών, εφόσον οι ανάγκες των συναλλασσομένων και η
κινηση του λιμένα το επιβάλλουν. Στην περιπτωση αυτή η Λιμενική Αρχή
ρυθμι- ζει και τους αντιστοιχους ναύλους μεταφοράς προσώπων και
εμπορευμάτων ύστερα από έγκριση του ΥΕΝ κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 2.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.mortes.forumgreek.com
 
Γενικός Κανονισμός Λιμένα αρίθ. -3-
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Hellenic Coast Guard :: Ενότητες :: Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας :: Γενικοί Κανονισμοί Λιμένα-
Μετάβαση σε: